Hopp til hovedinnhold
Blogg
Leie ut hytta i sommer

Leie ut hytta i sommer? Her er skattereglene du bør vite om

Om du vurderer å leie ut hytta er det visse skatteregler du bør ha oversikt over.

Å leie ut hytta de ukene man ikke bruker den selv blir stadig mer populært. For mange er det en fin ekstrainntekt, som for eksempel kan brukes på vedlikehold av hytta eller andre utgifter. Men om du skal du leie ut hytta, bør du også vite hvilke skatteregler som gjelder. Her er en oversikt over det mest sentrale.

Leie ut hytta skattefritt

Utleieinntekt på fritidseiendom er skattefritt inntil 10.000 kroner i året. Om beløpet går over det, er 85 % av inntekten skattepliktig.     

Her er et eksempel:  

Si at du leier ut hytta for 20.000 kroner. Siden fribeløpet er 10.000 kr, er det 85 % av de resterende 10.000 som blir skattepliktig inntekt. 85 % av 10.000 kr = 8.500 kr.  Skatt du må betale av dette er 8.500 * 23 % = 1.955 kroner.

Skattepliktig leieinntekt på egen hytte

Når du selv benytter hytta i tillegg til å leie den ut, vil 85 % av leieinntekt utover 10.000 kroner legges til kapitalinntekten i skattemeldingen. I tillegg kan man få fradrag for kostnader knyttet til å leie ut hytten, vedlikeholdskostnader er likevel ikke fradragsberettiget i denne sammenheng.  

Skattepliktig leieinntekt ved utleiehytte

Utleiehytte er en hytte som har som formål å leies ut, uten at eieren benytter hytten selv. Det er ingen klare grenser for når fritidseiendom går over til å være en utleiehytte, Skatteetatens «Skatte-ABC» har påpekt at «det er et vilkår at eieren benytter fritidseiendommen i et rimelig omfang over tid». Dette innebærer at man kan leie ut hytten i et relativt stort omfang, før utleievirksomheten går over til å være en utleiehytte.  

Skillet mellom utleiehytte og utleievirksomhet

Dersom utleie går over til å være virksomhet, blir overskuddet regnet som næringsinntekt, og ikke kapitalinntekt. Utleie av fem boliger/fritidseiendommer eller mer, eller forretningsareal på 500 kvadratmeter eller mer, regnes normalt som virksomhet.  

Ved korttidsutleie, kan utleie i mindre omfang regnes som næringsvirksomhet dersom det krever ekstra arbeidsinnsats fra utleier.  

 

Har dere bedriftshytte? Her er skattereglene som gjelder

Kilder:  DNB EiendomSkatteetaten

Share