Hopp til hovedinnhold
Blogg
Likestilling i arbeidsmarkedet

Hvordan står det til med likestillingen i arbeidsmarkedet?

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn minker, og vi går i retning av mer likestilling. Siden det er selveste kvinnedagen tar vi en titt på hvordan det står til med likestillingen i arbeidsmarkedet.
  

Fortsatt et kjønnsdelt arbeidsmarked

Ifølge SSB har det skjedd betydelige endringer i retning av mer likestilling i perioden fra 2008 til 2018. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, men kvinner velger oftere yrker med lavere lønn, og de jobber mer deltid.

Kvinner og menn velger tradisjonelt når de velger yrker, og det gir utslag i lønnsforskjeller og deltidsarbeid. I Offentlig sektor er 70 % av de sysselsatte kvinner. I privat sektor er over 60% menn. Ifølge SSB ser man nå at flere kvinner nå velger seg mot tradisjonelt mannsdominerte utdanninger og yrker enn før. Man ser ikke at menn søker seg til tradisjonelle kvinneyrker i samme grad.

Arbeidstid er en vesentlig faktor som påvirker lønnsnivået. Det er langt mer vanlig for kvinner å jobbe deltid, i 2019 jobbet 47,6 % av kvinner deltid. Deltidsstillinger har generelt et lavere lønnsnivå.

Flere kvinnelige ledere

Selv om det fortsatt er flest menn i lederstillinger har det de siste årene vært en markant økning i kvinnelige ledere. I 2016 var andelen ledere som er kvinner på 38%, opp fra 26% i 2001. Helt på toppen er det imidlertid mennene som regjerer: Åtte av ti administrerende direktører er menn, og en av fire toppledere er kvinner. Dette har vært stabilt de siste ti årene. 

Fortsatt er det flest menn i lederstillinger. 64 % av alle ledere er menn, men kjønnsbalansen blant ledere har blitt litt jevnere. I Oslo er 40 prosent av lederstillingene kvinner.

Likestilling i selskapet kan gi bedre avkastning og stabil vekst

Hvordan godt et selskap er på likestilling kan gi en indikasjon på selskapets fremtidige vekst, profitt og muligheter, viser en rapport fra PwC. De undersøkte 65 børsnoterte nordiske selskaper, og fant at flere kvinner i ledelsen og styret kan bidra til høyere avkastning og mer stabil vekst på lang sikt. Likestilling kan redusere risiko i investeringene og bidra til økt lønnsomhet.

Sammenhengen mellom likestilling og lønnsomhet ligger i at kjønnsmangfold i selskapet gir mer kritisk og kreativ tenkning. Det resulterer i flere ideer, mer innovasjon, sterkere produktivitet og bedre ledelse.

 

Kilder: Ledernett, SSB

Les karrierehistoriene til noen av de dyktige kvinnene som jobber i Accountor

Налоговые споры

- Utviklingsmulighetene er nesten ubegrenset

"I Accountor har du mulighet til å jobbe med arbeidsoppgaver som du synes er spennende, og utviklingsmulighetene er nesten ubegrenset," forteller Marianne.
Налоговое планирование и оптимизация

Ingeborg utvikler og tester IT-løsninger

Ingeborg jobber med å utvikle og teste tekniske løsninger for regnskapsbransjen, og setter stor pris på at hun kan jobbe med noe hun synes er motiverende, samtidig som hun kan bo i Fjellregionen der hun selv har vokst opp.

Share