Hopp til hovedinnhold
Lønn på helligdager
Blogg

Arbeidstid og lønn i påsken: Hva har man rett til på helligdager?

Hva har man rett på av lønn og fritid på røde dager? Mange lurer på reglene rundt arbeidstider i påsken. 

Skal man bare arbeide halv dag på onsdag før skjærtorsdag? Det får du svar på i denne artikkelen. 

 

Lønn på helligdager: Reglene som gjelder for arbeidstid og lønn i påsken

Arbeidsfri fra kl. 18 på onsdagen

På onsdagen før skjærtorsdag sier arbeidsmiljøloven at det skal være arbeidsfri fra kl. 18, fordi påfølgende dag er en helligdag. Kontorarbeid er normalt ikke tillatt etter kl. 18.00 denne onsdagen, fordi arbeid som skjer etter dette tidspunktet må oppfylle vilkårene for søndagsarbeid. Disse vilkårene dreier seg om at “arbeidets art gjør det nødvendig” å arbeide. Dette kan for eksempel dreie seg om yrker innenfor bevertning, helse og omsorg eller transportsektoren.

Arbeid på de røde dagene

På helligdagene torsdag, fredag, søndag og mandag i påsken er det altså kun tillatt med arbeid i tilfeller hvor “arbeidets art gjør det nødvendig”.
På påskeaften er butikkene åpne. Lørdag i påsken er altså ingen rød dag, men i arbeidsmiljøloven står det at det skal være arbeidsfri fra kl. 15.00.

Har man rett til lønn på helligdagene i påsken om man har fri?

I påsken er skjærtorsdag, langfredag, første og andre påskedag helligdager. I arbeidsmiljøloven slås det fast at det er kun to av de røde dagene i året der arbeidstaker har rett på lønn selv om virksomheten holder stengt. Det er 1. og 17. mai.

På de øvrige bevegelige helligdagene, sånn som påske, pinse og jul er man avhengig av en avtale for å få betalt. Enten tariffavtale eller en annen bedriftsintern avtale.

I praksis er det mange tariffavtaler som gir de ansatte rett til betaling på helligdagene i påsken, uavhengig om arbeid utføres eller ikke. Arbeidstakere som har månedslønn blir ikke trukket for fridagene i påsken, pinsen og julen, selv uten tariffavtale.

Her er en oversikt over bevegelige helligdager i 2021:

 

Share