Hopp til hovedinnhold
Blogg

Forslag om ny runde med lønnsstøtte i høst

Regjeringen har kommet med et forslag om å gjennomføre en ny runde med lønnsstøtte for arbeidsgivere som tar sine permitterte ansatte tilbake i jobb. Ordningen vil gjelde for oktober, november og desember.

Arbeidsgivere som tar egne permitterte tilbake i jobb i disse månedene får utbetalt et beløp per ansatt i hver av månedene.

For å få støtte i denne ordningen må den ansatte ha vært helt eller delvis permittert per 31. august 2020, og bli hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for. Også lærlinger regnes som ansatt i denne ordningen.

Merk at dette er et forslag fra regjeringen som skal behandles i Stortinget

Hvem kan søke?

Ordningen om lønnsstøtte gjelder for arbeidsgivere som har permittert ansatte som følge av koronapandemien. Selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak), aksjeselskap, ideelle organisasjoner og stiftelser kan søke. Vær oppmerksom på at selvstendig næringsdrivende kan søke om støtte for sine ansatte, men regnes ikke selv som ansatt i sitt egne foretak.

Arbeidsgivere kan søke om støtte gjennom denne ordningen uavhengig av om de har benyttet andre støtteordninger. Søknaden blir tilgjengelig på Skatteetatens sider i oktober 2020.

Trenger du hjelp til å søke? Ta kontakt med oss for en prat

Kravene for å søke om lønnsstøtte

Skatteetaten har visse krav som må oppfylles dersom man skal få innvilget lønnsstøtte.

  • Den ansatte må være permittert per 31. august 2020
  • Foretaket kan ikke være under konkursbehandling
  • Dersom foretaket er skattepliktig må de ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent for måneden de søker støtte for
  • De permitterte det søkes støtte for må tas tilbake i jobb i minst samme stillingsprosent som før permitteringen
  • Foretaket må drive på lovlig vis og ha betalt, rapportert og dokumentert inn til myndighetene det som kreves av dem. For eksempel betaling av skatter og avgifter
  • Foretaket må være registrert i Aa-registeret (arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret) og må ha rapportert inn riktig
  • Den ansatte må fortsatt være i arbeid
  • Arbeidsgiver kan ikke ha permittert, sagt opp eller redusert arbeidstid til andre ansatte i perioden det søkes lønnsstøtte for

Hvor mye får man utbetalt i støtte?

Om søknaden om lønnsstøtte innvilges kan du få forskjellige beløp, som avhenger av omsetningsfall, den ansattes stillingsprosent ved tidspunktet for permittering, permitteringsgraden, om du har et skattepliktig foretak eller en skattefri institusjon, og om den ansatte er lærling.

Arbeidsgivere kan få opptil 15 000 kroner i måneden i støtte for hver permittert som tas tilbake i arbeid.

Se Skatteetatens eksempler på hvor mye ulike foretak kan få i støtte på deres sider om lønnstilskudd.

 

Incasso

Hvilke grep har blitt gjort hos bedriftene som har klart seg best gjennom krisen?

Det er ikke alle tall man kan påvirke selv når man driver en bedrift, men det er mye man kan gjøre for å bedre sin lønnsomhet. 

I Accountor jobber vi med bedrifter av ulike størrelser i de mange forskjellige bransjer. Vi har sett nærmere på hva bedriftene som har oppnådd best lønnsomhet gjennom koronakrisen har til felles. Hvilke grep har de gjort for å bedre sin lønnsomhet?

 

Share