Hopp til hovedinnhold
Blogg

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Arbeidsgivere som tar ansatte tilbake i jobb fra permittering kan få utbetalt støtte i juli og august. Denne lønnsstøtteordningen kom som forslag tidligere i år, og er nå vedtatt i forskrift. Du kan søke om denne ordningen helt uavhengig av andre ordninger. 

Her er noen av de viktigste punktene som klargjøres i forskriften som nå er vedtatt:

  • Søknad kan tidligst sendes inn etter utløpet av august og etter at søknadssystemet er åpnet. Siste frist for å sende inn søknad om lønnstilskudd er satt til 5. november 2020.  
  • Omsetning og fall i omsetning beregnes på lik måte som for kompensasjonsordningen for omsetningsfall. I motsetning til kompensasjonsordningen er ikke tilskudd og annen erstatning for omsetning angitt som omsetning.
  • Arbeidsgiver kan ikke gjennomføre nye permitteringer, si opp eller redusere arbeidstiden til andre ansatte i sammenlignbare stillinger i perioden fra og med 28. mai til og med 1. september 2020.
  • Den/de ansatte det søkes støtte for må være permittert (helt eller delvis) pr. 28. mai 
  • Den som søker tilskudd må drive lovlig virksomhet, ikke være under konkursbehandling, rapporteringsplikter må være overholdt, skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være betalt, mv.
  • De som søker må på forespørsel kunne legge frem bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. 
  • Man må lage en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som er grunnlaget for søknaden. Søker må også på forespørsel kunne legge frem bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører.

Forskriften utfyller loven om tilskudd ved avbrutt permittering, som er vedtatt tidligere. Loven fastslår blant annet at den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020, og at den ansatte må tilbake i arbeid i minst samme stillingsprosent som før permitteringen og at den ansatte må ha vært i arbeid i hele perioden det søkes tilskudd for.

Les mer om ordningen her (Skatteetaten) 

Trenger du hjelp med søknader eller annen økonomisk rådgivning? Ta kontakt med oss i Accountor her

Tags

Share