Hopp til hovedinnhold
Blogg

Arbeidsgivere kan nå søke om lønnstilskudd for permitterte som ble tatt tilbake i jobb

Søke lønnstilskudd

Arbeidsgivere som permitterte ansatte i fjor, men tok dem tilbake i jobb i oktober, november og/eller desember kan søke om lønnstilskudd for disse månedene.

Søknadsportalen åpnet 1. februar, og fristen for å søke er 1. mars 2021.

Hvor mye lønnstilskudd kan man få innvilget?

Hvor mye bedriften din kan få i lønnstilskudd avhenger av organisasjonsform, omsetningsfall og de ansattes stillingsprosent.

Foretaket ditt må ha hatt et omsetningsfall på minst 10 % i den måneden du skal søke for.

På Skatteetatens sider kan du beregne hvor mye du kan få i tilskudd per ansatt, ut fra omsetningsfall i kombinasjon med stillingsgrad og permitteringsgrad: Se beregningene her

Krav til å få innvilget lønnstilskudd

Du kan søke om tilskudd for ansatte som var permiterte per 31. august 2020 som ble tatt tilbake i jobb innen inngangen til måneden du søker om støtte for.

Ansatte må ha vært i jobb frem til 1. februar

Ansatte som det søkes om lønnstilskudd for må ha vært i arbeid hele perioden det søkes støtte for (fra 1. oktober, november og/eller desember) og frem til 1. februar i år. Dersom den ansatte har sagt opp eller blitt sagt opp før 1. februar kan man ikke søke om lønnstilskudd.

Den ansatte kan heller ikke ha tatt ut ulønnet ferie eller permisjon i oktober, november og/eller desember.

Ansatte må tas tilbake i minst samme stillingsprosent

Det er krav om at den ansatte må ha blitt tatt tilbake i minst samme stillingsprosent som de jobbet før de ble permittert.

Andre ansatte i sammenlignbare stillinger kan ikke ha blitt permittert parallelt

Dersom du i perioden 31. august til 1. januar tok en ansatt tilbake i jobb men samtidig permitterte, sa opp eller reduserte arbeidstiden til andre ansatte i sammenlignbare stillinger kan du ikke søke om lønnstilskudd.

Om en ansatt i sammenlignbar stilling selv sa opp kan du søke om lønnstilskudd.

Andre krav

Foretaket ditt kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling om du skal søke om lønnstilskudd. Dere må også møte alle kravene til betalinger, rapporteringer og dokumentasjon til myndighetene, og være registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Se fullstendig liste til krav for å søke om lønnstilskudd på Skatteetatens sider

Hvor søker man om lønnstilskudd?

Du søker om lønnstilskudd via Skatteetatens portal, den finner du her.

Sørg for å gå gjennom alle punktene for krav til å søke som er listet opp i søknadsportalen. Denne artikkelen går gjennom mange av de viktigste punktene, men er ikke uttømmende.

Dersom du trenger hjelp til å søke om lønnstilskudd eller kompensasjon for virksomheten din kan vi i Accountor bistå deg. Ta kontakt med oss her for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg.  

Share