Hopp til hovedinnhold
Blogg
Lønnsutbetaling lovendring

Lovendring: Ikke lov å utbetale lønn i kontanter

En ny regel i arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidsgiver må betale lønn til ansatte via bank. Fra 1. januar 2022 er det ikke lov å betale lønn, feriepenger og andre godtgjørelser i form av kontanter.

Tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Regelen er et av flere tiltak som skal motvirke arbeidslivskriminalitet. Dette er lovteksten i arbeidsmiljøloven 14-15«Lønn i penger, herunder feriepenger og annen godtgjøring i penger, skal utbetales fra arbeidsgiver via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling til arbeidstakers konto

Forbud mot kontant lønnsutbetaling gjelder også for andre godtjørelser

Lønn og feriepenger må betales ut via bank. Denne regelen innebærer også reiseforskudd og utgiftsgodtgjørelser som diettgodtgjørelser og kilometergodtgjørelser.

Betaling må skje til den ansattes konto

Betalinger fra arbeidsgiver til arbeidstaker skal skje til arbeidtakerens konto. Lønn kan altså ikke overføres til noen andres konto. Det er imidlertid ingen krav om at den ansatte må ha konto i Norge, de kan ha bankkonto i utlandet.

Forbudet antas å ikke gjelde frilansere

Siden forbudet gjelder utbetalinger til arbeidstaker antas det at det ikke omfatter utbetalinger av arbeidsvederlag til selvstendige oppdrakstakere / frilansere. Det skriver Regnskap Norge.

Unntak fra forbudet

Hvis betalinger via bank er «umulig eller svært byrdefull for arbeidstaker eller arbeidsgiver» vil forbudet mot kontakt lønnsutbetaling ikke gjelde. Men unntak fra regelen gjelder for spesielle tilfeller, for eksempel der det er uforholdsmessig kostbart å gjøre betaling via bank.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan ikke avtale seg bort fra forbudet i arbeidsavtaler.

Trenger virksomheten din hjelp med lønnsfunksjonen? Lønn er et komplisert fagfelt, og det er smart å ha en proff lønnspartner til å hjelpe dere. Les mer om hvordan outsourcing av lønn funker, og hvilke fordeler det har.

Share