Hopp til hovedinnhold
Blogg

Nye krav til pensjonsordning fra 1.1: Her er det du må vite

Har bedriften din tilpasset pensjonsordningen for deres ansatte til de nye reglene? 1. januar 2022 trådte nye pensjonsregler i kraft, blant annet er det nå innført krav om pensjon fra første krone.

Din virksomhet har frem til 30. juni 2022 til å tilpasse pensjonsordningen til de nye reglene. Her er det du må vite.

Dette er de nye pensjonsreglene

Pensjonsordning nye regler
  • Alle private tjenestepensjonsordninger har krav om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.
  • Det er ikke lenger mulig å utelate ansatte med stillingsprosent under 20 % fra pensjonsordningen. Sesongarbeidere er heller ikke unntatt lenger
  • Man kan heller ikke unnta ansatte under 20 år pensjonssparing. Tidligere har aldersgrensen vært 20 år, men nå omfatter ordningen for Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ansatte fra og med 13 års alder
  • Virksomheter som er lovpålagt å ha tjenestepensjon for sine ansatte kan ikke lenger utelate pensjonsopptjening fra lønn inntil 1 G
  • Når lønnen til en ansatt overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen får de rett på medlemskap i pensjonsordningen. Denne grensen er i hovedsak 1 000 kroner (10 000 kr for skattefrie organisasjoner mv.)

Lurer du på noe mer rundt pensjonsordninger, eller trenger hjelp med å sikre at alt går riktig for seg i virksomheten din? Ta kontakt med oss i Accountor. Vi hjelper deg.

 

Kilde: Regnskap Norge

Kontakt oss

Regnskapsfører kontakt

Share