Hopp til hovedinnhold
Blogg
Kassasystem ny lov 2019

Sjekk at kassasystemet i bedriften møter de nye kravene

Lovendringene som påvirker bedrifter med kassasystem trådte i kraft 1. januar i år.

Nå stilles det tydelige krav til kassasystemer hos alle virksomheter i Norge om hvilke funksjoner man er påbudt å ha, og hvilke funksjoner som er forbudt. Hvis din virksomhet har kasse er du pålagt å sørge for at kassasystemet ditt tilfredsstiller kravene. Her er endringene du må forholde deg til.

Hvem gjelder de nye kravene for?

Alle bokføringspliktige bedrifter må oppdatere sine kassasystemer til systemer som oppfyller kravene som Skatteetaten har satt. I den nye kassasystemloven stilles det helt spesifikke krav til hvilke funksjoner som er påbudt å ha, og hvilke som ikke tillates. Sørg for at det kassasystemet dere har i din bedrift har en produkterklæring som viser at kassasystemet oppfyller kravene i det nye regelverket.

Hvis kassasystemet ditt ikke oppfyller kravene, må du sørge for å oppgradere systemet, eller gå til innkjøp av et nytt kassasystem. Kontakt din systemleverandør dersom du er i tvil om kassasystemet ditt er godkjent eller ikke.

Hvis din virksomhet ennå ikke har oppgradert kassasystemet deres risikerer dere å bli pålagt overtredelsesgebyr på 11.030 kroner. Dette gebyret dobles om overtredelsen gjentas.

Trenger du hjelp med å få oversikt over økonomien i bedriften? I Accountor hjelper vi deg med å få på plass gode styringsverktøy som gir deg kontrollen du behøver. Ta kontakt for å få et uforpliktende tilbud til din bedrift.

Her er listen over godkjente kassasystemer

Det viktigste er at din virksomhet sjekker at kassasystemet dere bruker står på listen over godkjente kassasystemer. Leverandører av kassasystem er pliktige å levere en produkterklæring om at systemet deres er i samsvar med regelverket, og disse står oppført på listen her.

Formålet med nytt regelverk for kassasystemer

Skatteetaten forklarer at de ved å stille strengere krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem, og således unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Dette er et ledd i å bekjempe svart økonomi i Norge.

Hvilke krav stilles til kassasystemene?

En av de mest sentrale reglene er at et godkjent kassasystem må ha en integrert kassaskuff.
Det er for eksempel ikke mulig for to separate kasser å dele samme kassaskuff, kontanter må holdes adskilt for hvert kassapunkt.

Unntaket fra kravet om integrert kassaskuff er for de virksomhetene der det ikke er mulig å betale med sedler og mynter i kassa.

Det stilles også strenge krav til sikring av elektronisk journal.

 

Les mer om kravene i kassasystemloven på Skatteetatens sider.

Les flere artikler om butikkdrift: Innen 2020 må alle betalingsterminaler støtte kontaktløs betaling

Share