Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
korttidsutleie av selveier

Nye regler for korttidsutleie av selveierleiligheter fra 1. januar 2020

Utleietjenester som Airbnb har ført til en stor økning i korttidsutleie av private boliger. I likhet med andre europeiske land ønsker norske myndigheter å sette begrensninger for dette, og fra neste år blir det strengere regler for korttidsutleie av selveierleiligheter.

Maksimalt 90 døgn med korttidsutleie i året

1. januar innføres det endringer i eierseksjonsloven: Boligseksjoner kan ikke korttidsutleies i mer enn 90 døgn per år. Korttidsutleie er all utleie i inntil 30 dager, eller mindre, sammenhengende.  

Grensen på 90 dager kan fravikes i vedtektene for boligseksjonen, hvor man kan sette mellom 60 og 120 dager. En slik endring vil kreve et flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmene i årsmøtet. 

Disse reglene vil ikke gjelde dersom eieren av seksjonen bare leier ut deler av boligen, for eksempelvis et soverom. Reglene vil heller ikke gjelde for sameier der alle bruksenhetene brukes som fritidseiendom.  

Hva med korttidsutleie av borettslagsleiligheter? 

I en borettslagsleilighet er det slik at andelseieren selv skal bo i boligen, dette er et prinsipp i borettslagsloven. Derfor er det mindre rom for å drive korttidsutleie av borettslagsleiligheter, men det er vedtatt å endre dagens lov til å gi litt mer fleksibilitet til andelseieren.

Det er foreslått å gi eieren av en andelsleilighet/borettslagsleilighet adgang til å låne bort eller leie ut boligen i en kortere periode i opptil 30 dager i løpet av året. Loven vil begrense borettslagets mulighet til å sette en høyere grense i borettslagets vedtekter.  

Kilde: Hjort

 

Tags

Share