Hopp til hovedinnhold
Blogg
Økonomisk rådgivning fra regnskapsføreren din

Ingen kjenner økonomien din bedre: Gode råd fra regnskapsføreren din

Regnskapsføreren din kan mer enn å levere rapporter: Med en dyptgående innsikt i bedriftens økonomi er regnskapsføreren en viktig samarbeidspartner for å videreutvikle bedriften.

 

Dette kan regnskapsføreren din hjelpe deg med

“Regnskapsføreren har løpende kontakt med kunden, og har derfor en unik mulighet til å identifisere utviklingstrekk på et tidlig tidspunkt,” sier Inger T.S. Ludvigsen, daglig leder for Accountor i Trondheim. En god rådgiver skal ha fokus på hva som har verdi for din bedrift, og komme med god innsikt til hvordan du kan bli bedre rustet til å overleve i bransjen.

Regnskapsføreren kan blant annet gi råd om:
 • Vurdering av selskapsform
 • Skattespørsmål
 • Strategi
 • Benchmarking med selskapets konkurrenter
 • Analyse av utviklingstrekk
 • Budsjettering og prognoser

Fra tradisjonelle regnskapstjenester til gode råd: Robotiseringen endrer regnskapsføringen

Ny teknologi fører til at mange arbeidsoppgaver automatiseres, og dette gir regnskapsføreren mer kapasitet til å bistå kunden med økonomisk rådgivning, i stedet for å “punche tall”.

“Mange regnskapsbyråer er for fokusert på de tradisjonelle regnskapstjenestene, som å produsere regnskap, levere oppgaver til myndighetene og rapportere til kundene i rett tid,” sier Inger. “Fåtallet av regnskapsbyråer har fokus på å bistå med planlegging og utvikling for å være i forkant og påvirke framtiden. I Accountor har derfor lenge hatt fokus på å utvikle rådgivningstjenestene våre.”

Sertifiserte rådgivere i Accountor

Ny teknologi fører til at mange arbeidsoppgaver automatiseres, og dette gir regnskapsføreren mer kapasitet aAccountor har utviklet et konsept med blant annet sertifisering av rådgivere, utvikling av rådgivertjenester og opplæring av rådgivere. Vi har høye ambisjoner om å skape lønnsomhet og vekst for våre kunder. Som kunde skal du kun behøve å fokusere på din kjernevirksomhet; det skal være vår oppgave å analysere hvilke løsninger som vil være de beste for deg.

Din rådgiver skal bidra til å minske usikkerhet i det markedet du opererer i, slik at du kan føle deg trygg på hvilken retning bedriften din beveger seg i. Accountor har kontorer i syv land, og en stor kunnskapsbase å dra veksler på, både nasjonalt og over landegrensene. å bistå kunden med økonomisk rådgivning, i stedet for å “punche tall”.

“Mange regnskapsbyråer er for fokusert på de tradisjonelle regnskapstjenestene, som å produsere regnskap, levere oppgaver til myndighetene og rapportere til kundene i rett tid,” sier Inger. “Fåtallet av regnskapsbyråer har fokus på å bistå med planlegging og utvikling for å være i forkant og påvirke framtiden. I Accountor har derfor lenge hatt fokus på å utvikle rådgivningstjenestene våre.”

Noen av tjenestene vi tilbyr innen rådgivning er:

 • Lønnsadministrasjon
 • Økonomisk styring og analyse
 • Valg av selskapsform
 • Skattespørsmål
 • Styrerelatert arbeid
 • Daglig leders rapportering
 • Selskapsoverdragelser
 • Administrative rutiner
 • Teknologiske løsninger
 • Strategi
 • Benchmarking
 • Budsjetter og prognoser

 

Share