Hopp til hovedinnhold
Blogg
Egenmeldingsperiode på tre dager gjeninnføres

Omsorgspengekvoten nullstilles fra 1. juli

Regjeringen har lagt frem et forslag om å normalisere antall dager med omsorgspenger, og å nullstille omsorgspengekvoten for alle foreldre fra 1. juli.

I forbindelse med COVID-19 gjorde regjeringen midlertidige endringer i reglene for omsorgspenger. Alle familier fikk rett til dobbel kvote med omsorgspengedager i 2020, og arbeidsgivers finansieringsansvar ble redusert til tre dager.

Arbeidsgiverperioden blir igjen ti dager

Regjeringen foreslår å gå tilbake til normal arbeidsgiverperiode fra 1. juli. Det betyr at arbeidsgiver må dekke inntil ti dager av arbeidstakers fravær som skyldes sykt barn.

Ny helårskvote for omsorgspengedager fra 1. juli

Det foreslås at alle foreldre får nullstilt sine omsorgspengeperioder fra 1. juli. Det betyr at de får en ny helårskvote som vil gjelde for resten av 2020.

Normalt får foreldre ti dager hver med omsorgsdager, og foreldre med mer enn to barn får 15 dager.

Enslige forsørgere og foreldre med kronisk sykt eller funksjonshemmet barn har dobbelt antall omsorgsdager.

Barn som er særlig smitteutsatt

Barn som er særlig smitteutsatt og derfor ikke kan gå i barnehagen eller skolen vil fortsatt ha ubegrenset rett til omsorgspengedager. Denne ordningen er forlenget til 31. desember.

 

Kilde: Regjeringen 

 

Share