Hopp til hovedinnhold
Blogg
Oppstart av medarbeidere

Oppstart av nye medarbeidere: Dette må du huske på

Å få en ny medarbeider på plass på arbeidsplassen er alltid spennende. Her er de viktigste tingene å huske på når du ansetter nye i bedriften.

 

Når man først har funnet den rette til jobben, må man også sørge for at onboardingen går riktig for seg. Så hvordan gjør man det? Vi skal gå gjennom de viktigste tingene å huske på når man ansetter nye i bedriften.

Trenger du hjelp til lønn eller personal i din bedrift? Les mer om Accountors lønnstjenester 

Arbeidskontrakten er viktigst. Er det formelle på plass?

Det viktigste er å ha det rent formelle på plass – altså arbeidskontrakten. Arbeidskontrakten er den juridiske avtalen som regulerer arbeidsforholdet mellom selskapet og den enkelte ansatte, og må være skriftlig.

Kravene til arbeidskontrakten er at den i det minste skal inneholde navn på partene, altså foretakets navn og arbeidstakers navn.

Videre skal kontrakten inneholde

 • Arbeidssted
 • Beskrivelse av arbeidets karakter og/eller arbeidstakers stilling i selskapet
 • Tidspunkt for når arbeidsforholdet starter og eventuelle prøvetidsbestemmelser
 • Arbeidstakers rett til ferie og feriepenger
 • Gjeldende/avtalt lønn
 • Daglig/ukentlig arbeidstid, lengde på pauser
 • Opplysninger om tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

Midlertidige stillinger skal i tillegg spesifisere i kontrakten forventet varighet av arbeidsforholdet samt grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

Retningslinjer og rutiner internt i bedriften

Noen selskaper har strenge protokoller og rutiner for hvordan arbeidet skal utføres, mens andre har løsere tøyler. Dersom selskapet ditt har spesifikke retningslinjer og rutiner bør disse meddeles skriftlig, slik at arbeidstakeren har mulighet til å sette seg godt inn i reglene.

Dette dokumentet kan også brukes av ansatte som et oppslagsverk. Mange bedrifter har gått over til å ha personalhåndboken digitalt - det gjør det enklere for både arbeidsgiver og arbeidstaker å søke opp regler. Les om hva personalhåndboken bør inneholde her

Lag en plan for opplæring

Opplæring  er i mange selskaper helt essensielt for at den ansatte senere skal kunne fungere i sin stilling. Du bør ha en god fremdriftsplan for opplæringen av den ansatte.

Behovet for opplæring vil variere med arbeidstakers tidligere utdanning og erfaring, men det vil uansett være behov for at du gir den nyansatte en innføring i selskapets rutiner.

Det er lurt å sette inn noen ressurser på å få den nyansatte inn i rutiner og arbeidsoppgaver. Man høster det man sår: Jo mer tid og krefter selskapet benytter for å få den enkelte arbeidstaker i stand til å utføre arbeidet – desto bedre vil også den ansatte kunne fungere i sitt arbeid for selskapet senere.

Dette er i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser om opplæring i helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, samt den enkelte arbeidstakers rett til

 • faglig og personlig utvikling på arbeidsplassen
 • variasjon i arbeidsoppgaver så langt det er mulig
 • tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at den ansatte er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer i personens arbeidssituasjon

Hvordan følger du best opp den ansatte?

Oppfølging av den ansatte kan innebære observasjon og samtaler av både formell og uformell karakter. Uformelle samtaler med den ansatte kan være ved kaffemaskinen hvor du spør hvordan den ansatte selv opplever at fremgangen er, mens den mer formelle samtalen (populært kalt medarbeidersamtale) er hvor ledelsen og/eller de med ansvar for opplæring gir både ros og ris for innsats og fremgang forøvrig.

Tips til punkter i medarbeidersamtalen

 • Kartlegg om den ansatte opplever behov for økt individuell tilpasning i arbeidet
 • Den ansattes motivasjon og læringsvilje, hvor tilfreds er den ansatte med arbeidet og arbeidsplassen?
 • Gjennom samtalen bør det åpnes for at den ansatte kan komme med tilbakemeldinger angående arbeidsoppgavene, tilfredshet, opplevd prestasjon osv.
 • Gi tilbakemeldinger til den ansatte på dens prestasjoner og grad av pliktoppfyllelse

 

Lurer du på noe mer om onboarding av nyansatte? I Accountor har vi mange års erfaring med HR-arbeid. Ta kontakt i dag for en prat!

 

Share