Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
Skattefritak for flyreiser

Pendlere som reiser med fly vil fortsatt få skattefritak

Pendlerreiser med fly innenfor EØS er fritatt for skatt når arbeidsgiver dekker flybilletten. Her er reglene som gjelder for skattefradrag for pendlere.

 

Finansministeren har snudd

I januar 2019 ble skattefritaket for pendlerreiser med fly fjernet, men nå har finansministeren snudd: De tidligere reglene for skattefri dekning av flybilletter skal videreføres, og pendlere som reiser med fly innenfor EØS blir igjen fritatt for skatt, så lenge arbeidsgiver betaler. Endringen får tilbakevirkende kraft, og gjelder fra og med 2019.

Dette er regelverket 

Pendlere får skattefradrag for reiseutgifter mellom hjemmet og arbeidsstedet, eller skattefritak for pendlerreiser som betales av arbeidsgiver.

Frem til 1. januar 2019 var det et skille i regelverket mellom reiser innenfor og utenfor EØS. Innenfor EØS var det ingen begrensning for hvor store utgifter man kunne kreve fradrag for dersom reisen var med fly, mens for reiser utenfor EØS hadde en øvre grense på 92.500 kroner uavhengig av transportmiddel for reisen.  

Januar 2019 ble dette skillet fjernet, og det ble innført en øvre grense på 97.000 kroner for skattefradrag på reiser både innenfor og utenfor EØS.  Nå har imidlertid finansministeren snudd: Pendlerreiser med fly innenfor EØS blir igjen skattefritatt.

Ikke la lønnsarbeidet ta tiden vekk fra arbeidsoppgavene du egentlig vil drive med: Vi hjelper deg med å få kontroll på lønn, skatt og rapportering inn til myndighetene. Les mer om Accountors lønnstjenester her

Endringen får tilbakevirkende kraft  

Endringen er foreslått å ha tilbakevirkende kraft, slik at den får virkning fra og med 2019. Dette betyr at arbeidsgiver ved vedtak av disse reglene, ikke trenger å foreta trekk hos ansatte ved dekning av flybilletter for ukependlere innenfor EØS. De som i løpet av 2019 har blitt trukket for mye i skatt, vil få tilbakebetalt dette i forbindelse med skatteoppgjøret, eller at arbeidstaker ber om korrigering av skattetrekket.  

Endringen i dagens praksis vil kun gjelde for flyreiser som dekkes av arbeidsgiver, og ikke for reiser som pendleren selv betaler for eller andre reiseutgifter som dekkes av arbeidsgiver. Den øvre grensen på 97.000 kroner per år for pendlere som reiser med fly er foreslått videreført som en grense for hva som er fradragsberettiget eller skattefritt, uavhengig av om reisen er innenfor eller utenfor EØS.  

Les mer: Slik er skattereglene for bilgodtgjørelse

Kilder: Regjeringen

Tags

Share