Hopp til hovedinnhold
Blogg
Permitteringer i arbeidslivet

Permittering i arbeidslivet – hvilke regler gjelder?

Det er ingen bestemmelser i arbeidsmiljøloven som legger føringer for arbeidsgivers adgang til permitteringer. Det er likevel regler man må foholde seg til som arbeidsgiver og ansatt.

Nedenfor skal vi se nærmere på hva permittering egentlig er, adgangen til å foreta permitteringer og vilkårene for å permittere en ansatt.  

Permittering – hva er det?

Permittering innebærer at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikten, samtidig som at arbeidsgiver midlertidig fritas for lønnsplikten. Arbeidsforholdet består selv om den ansatte er permittert, og er en midlertidig arbeidsstans.

Ulike situasjoner kan tilsi at det oppstår et behov for permittering, det kan være midlertidig svikt i markedet, svikt i tilgang på varer og tjenester, utsettelse av prosjekter, brann og andre ulykker som rammer virksomheten forøvrig.

Permittering er på mange måter et alternativ til nedbemanning, og kan være av hel eller delvis karakter, eller en ordning med rullerende permittering, eksempelvis annenhver uke.

Lurer du på noe innenfor reglene for lønn i din bedrift? Accountor har lang erfaring med lønnstjenester for bedrifter. Ta kontakt for høre hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Adgang til permittering

Permitteringer er som nevnt i liten grad regulert av lov. For virksomheter som er omfattet av tariffavtaler, eksempelvis LO og NHO, er typisk bundet av regler som fremgår av hovedavtalen mellom partene og gir relativt detaljerte retningslinjer på hvordan dette skal foregå.

Vilkår for permittering

Alle vilkår nevnt under må være oppfylt for at et selskap skal kunne permittere en eller flere ansatte. Vilkårene er;

  • Krav til saklig grunn: dette innebærer at det eksisterer forhold hos selskapet slik som driftsforstyrrelser, svikt i ordretilgang eller lignende, og som ligger utenfor virksomhetens kontroll.
  • Krav til nødvendighet: det må foreligge overvekt av hensyn på virksomhetens side som tilsier permittering
  • Krav om midlertidighet: driftsforstyrrelser som begrunner manglende beskjeftigelse må være, eller forventes å bli av midlertidig karakter. Med andre ord må det foreligge reelle utsikter til bedring av situasjonen innen overskuelig fremtid.

I tillegg må ansatte gis mulighet til å delta i vurderingene foretaket foretar, eksempelvis diskutere med foretakets tillitsvalgte eller andre representanter for de ansatte. Det er også svært viktig at foretaket dokumenter de vurderingene som foretas omkring vilkårene for permittering.

 

Vil du ha en grundig innføring i reglene for permittering og aldersgrenser i arbeidslivet? Gjennom Accountor Training tilbyr vi nettkurs som går nærmere inn på disse temaene. Prøv et testabonnement i en uke – det er gratis. Kurset holdes av advokat Ida Sandbakken ved Brækhus advokatfirma, og besitter stor kompetanse på området. Les mer om kurset her.

Share