Hopp til hovedinnhold
Registrere fusjon eller foretaksendring
Blogg

Registrere fisjon, fusjon eller avvikling av selskap? Det må meldes til Foretaksregisteret innen 20. oktober

Dersom du skal gjennomføre en fusjon, fisjon, avvikling eller kapitalnedsettelse innen årsskiftet må du sende inn dette til Foretaksregisteret innen 20. oktober. Sender du inn melding om en slik endring etter fristen er det ikke garantert at foretaksendringen blir gjennomført før nyttår.

 

Melding om vedtak av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling av selskapet

Hvis selskapet ditt har fattet vedtak om slike endringer må dere først sende inn beslutningsmelding til Foretaksregisteret. Fristen for å sende inn beslutningsmelding er 20. oktober. 

Etter at man har sendt inn beslutningsmelding til Foretaksregisteret vil de kunngjøre registreringen, og videre løper det en kreditorfrist på seks uker.

Gjennomføringsmelding små sendes innen 12. desember

Etter at beslutningsmeldingen om fisjon eller lignende endringer er sendt til Foretaksregisteret, og kreditorfristen er utløpt, må man også sende inn en gjennomføringsmelding. Meldingen må sendes til Foretaksregistret innen 12. desember.

Meldinger som sendes inn etter 12. desember er ikke garantert å bli registrert innen utgangen av året.  

Fristen for innsendelser på papir

Dersom du må sende inn melding om vedtak av selskapsendring på papir er fristen 1. oktober.

Fristen for å sende gjennomføringsmelding på papir er 30. november.

Trenger du hjelp til å stifte et selskap, endre foretaksform, eller bistand i forbindelse med søknader til offentlige myndigheter? Ta kontakt med oss i Accountor – vi passer på at alt går riktig og effektivt for seg. Les mer om våre tjenester her.

 

Les mer om å drive aksjeselskap: Innkalling til generalforsamling – her er reglene dere må følge

 

Kilder:  Brønnøysundregistrene

Share