Hopp til hovedinnhold
Blogg
Reglene for egenmelding

Reglene for egenmelding: Hvor lenge og hvor ofte?

Hva skjer for eksempel om man blir syk over helgen?
Ved kortere sykefravær kan arbeidstakere selv melde ifra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet, uten at man trenger å involvere en lege. Dette inngår i reglene for egenmelding. Men hvor lenge, og hvor ofte kan man benytte egenmelding?

 

 

 

Fire egenmeldinger over tolv måneder

Egenmelding kan brukes opp til tre kalenderdager av gangen når man er syk. Etter det kan arbeidsgiveren kreve sykmelding fra lege.

Ifølge loven er det tillatt med fire egenmeldingsperioder over en tolvmånedersperiode. Disse tolv månedene følger ikke kalenderåret, men løper fra første egenmelding. Hver egenmelding regnes som en egenmeldingsperiode, selv om man bare er syk én dag.

Disse reglene om fire egenmeldingsperioder som står i loven er ment som et minimum, så arbeidsgiver har mulighet til å godkjenne egenmeldinger utover de lovbestemte dagene.

Lurer du på noe mer om egenmelding, eller andre saker relatert til HR og personal? Ta kontakt med Accountor for å få gode råd til din bedrift. 

Opparbeidingstid

For å kunne bruke egenmelding må man ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Om arbeidsforholdet blir avbrutt i to uker eller mer, må man opparbeide to nye måneder i arbeid før man har rett til egenmelding. Ferie og avspasering regnes ikke som avbrudd i arbeidsforholdet.

Sykefraværet må meldes inn på første dag

Arbeidstakeren må melde ifra om sykefraværet på dag én, så langt det lar seg gjøre. Det er opp til arbeidsgiveren hvordan det skal foregå, mange arbeidsgivere vil ha muntlig beskjed om sykefraværet. Når arbeidstakeren er tilbake på jobb kan arbeidsgiver kreve at det leveres en skriftlig egenerklæring om sykefraværet.

Reglene for egenmelding når man er syk over helgen

De tre sykedagene man kan benytte egenmelding for gjelder også for helgedager. Det vil si at om man blir syk på en fredag, og benytter egenmelding den dagen, teller også lørdag og søndag med i egenmeldingsperioden om du fortsetter å være syk over helgen. Når mandagen kommer er altså egenmeldingsperioden brukt opp, og arbeidsgiver kan kreve sykmelding fra lege om den ansatte fortsatt er syk.

Om sykefraværet fortsetter utover egenmeldingsperioden, og den ansatte ikke oppsøker lege for å få sykmelding, faller også retten til sykepenger bort for de dagene den ansatte brukte egenmelding.

Arbeidsgiver må varsle om at de fratar egenmeldingsretten etter fire egenmeldinger

Om en arbeidstaker har benyttet sine fire egenmeldingsperioder må arbeidsgiveren varsle om at de fratar egenmeldingsretten. Det er ikke slik at man automatisk mister retten til å bruke egenmelding etter de fire egenmeldingsperiodene.

Ved at arbeidsgiveren varsler om at de vurderer å ta fra den ansatte egenmeldingsretten, får arbeidstakeren mulighet til å uttale seg om fraværet. Dersom arbeidsgiveren ikke gir et slikt varsel må den også akseptere egenmeldingen fra den ansatte selv om den allerede har brukt fire egenmeldingsperioder.

Om arbeidstakeren fratas retten til å bruke egenmelding, må retten tas opp til vurdering på nytt etter seks måneder.

Misbruk av ordningen

Reglene for egenmelding er basert på tillit. Hvis arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at den ansatte benytter egenmelding for fravær som ikke skyldes sykdom, kan retten til egenmelding inndras, skriver Virke . Arbeidstakeren må i dette tilfellet også varsles om dette, slik at han eller hun får anledning til å uttale seg om fraværet.

Egenmelding kan ikke brukes rett etter en sykmelding

Om man har vært sykmeldt en periode kan man ikke bruke egenmelding rett etterpå. Man må minst ha vært tilbake på jobb i én dag før man kan bruke egenmelding.

Egenmelding gjelder kun for hele fraværsdager

Om du er på jobb, og går hjem tidlig fordi du føler deg dårlig kan du ikke benytte egenmelding. Egenmelding gjelder kun for hele dager.

Hvor ofte kan man bruke egenmelding?

Du må være arbeidsfør i 16 kalenderdager før du på nytt kan bruke egenmelding ved sykefravær. 

Gradert sykemelding

Ifølge reglene for egenmelding er det ikke mulig å benytte egenmelding kombinert med gradert sykemelding.

Har dere behov for flere ansatte i bedriften? Sjekk ut våre tips til hvordan du velger riktig rekrutteringsbyrå for din bedrift

 

Kilde: Nav

Hold deg oppdatert på siste nytt innen regnskap, økonomi, rekruttering og HR

 

Share