Hopp til hovedinnhold
Blogg
Reglene for overtid

Reglene for overtidsarbeid og overtidsbetaling: Dette bør du vite

Når det kommer til overtidsbetaling spiller både arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inn. Dette gjør at regelverket virker komplisert for mange av oss.

Hva er arbeidstakers rettigheter, og hva har arbeidsgiver adgang til å pålegge av overtid? Vi går gjennom reglene for overtidsarbeid du bør vite om her.  

Når går man fra alminnelig arbeidstid til overtid?  

Arbeidstid utover alminnelig arbeidstid er overtidsarbeid.

Dette er alminnelig arbeidstid i henhold til arbeidsmiljøloven:

  • Ni timer i løpet av 24 timer
  • 40 timer i løpet av en periode på syv dager

Dette betyr at overtidsarbeid oppstår når arbeidstakere arbeider lenger enn dette. Det er også kun tillatt med overtidsarbeid ved særlige og tidsavgrensede behov, og overtidsarbeid kan ikke benyttes som en fast ordning.  

Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker? 

Som nevnt over kan arbeidsgiver kun pålegge arbeidstaker overtid ved særlige og tidsavgrenset behov. Dette er overtiden som kan pålegges:

  • Inntil ti timer i løpet av syv dager
  • 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker
  • 200 timer i løpet av 52 uker.
  • Samlet arbeidstid kan ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer.

52 ukers-regelen må beregnes ut fra en fast definert 52 ukers-periode, og det er ikke adgang til å beregne overtid ut fra rullerende perioder. Arbeidsgiver må derfor definere en 52 ukers-periode, for eksempel fra 1. januar til 31. desember eller 1. juni til 31. mai.  

Vi i Accountor har spisskompetanse innen rådgivning og oppdrag knyttet til lønn og overtidsarbeid. Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din virksomhet.

Overtidsbetalingen skal minst være 40%  

I henhold til arbeidsmiljøloven skal overtidstillegget være på minst 40% av avtalt timelønn, og arbeidsgiver kan dermed ikke avtale en lavere prosentsats enn dette.

Selv om arbeidstaker velger å avspasere overtidsarbeid, skal overtidstillegget alltid utbetales til arbeidstaker. Det finnes imidlertid tariffavtaler som kan gi arbeidstaker bedre rettigheter enn det arbeidsmiljøloven pålegger.   

Unntak for ledende stilling og særlig uavhengig stilling 

Arbeidsmiljøloven har unntak for arbeidstakere som har ledende stilling hos arbeidsgiver, og begrepet innebærer at ansatte med klare lederfunksjoner omfattes av unntaket. Begrepet omfatter ansatte med et større ansvar, som kan treffe selvstendige avgjørelser på vegne av virksomheten og som selv kan avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats og styre egen arbeidstid. 

Ledende ansatte vil dermed ikke være omfattet av reglene om overtidsarbeid og overtidslønn. Eksempler på slike stillinger er avdelingsledere og kontorledere.  

Også ansatte med særlig uavhengig stilling er unntatt arbeidsmiljølovens regler om overtidsarbeid. Dette omfatter ansatte som ikke har en direkte lederfunksjon hos arbeidsgiver, men som har en overordnet og ansvarsfull stilling. Dette er arbeidstakere som selv kan prioritere sine oppgaver og bestemme selv hva se skal gjøre og som kan delegere arbeid til andre arbeidstakere.  

 

Les andre artikler: Har dere nyansatte i bedriften? Slik legger dere til rette for en god start

Kilde: Arbeidstilsynet

Share