Hopp til hovedinnhold
Blogg
Nye reisesatser fra 1. juni 2020

Nye reisesatser for yrkesreiser i 2020 trer i kraft 1. juni

Når ansatte er på yrkesreiser finnes det flere måter for arbeidsgiver å dekke reiseutgiftene. En av måtene er utgiftsgodtgjørelse basert på statens reiseregulativ: Da dekkes utgiftene til diett, bilkjøring og reise med faste satser.

Reisesatsene for 2020 ble forsinket, men er nå blitt fastsatt. De nye satsene gjelder fra 1. juni 2020 til 28. februar 2021. Det betyr at man må regne utgiftsgodtgjørelser annerledes i reiser foretatt i 2020 før og etter 1. juni. Satsene gjelder for statlige ansatte som er på yrkesreiser, men det brukes også av mange private virksomheter.

Her er de nye satsene for reisegodtgjørelser:

Reiser innenlands

  • Reiser over 12 timer med overnatting: Udokumentert sats 801 kroner (tidligere 780 kroner)
  • Reiser fra og med seks timer til og med tolv timer: Udokumentert sats 315 kroner (tidligere 307 kroner)
  • Reiser over 12 timer uten overnatting: Udokumentert sats fra 570 kroner (tidligere 585 kroner)

Reiser utenlands

  • Ved reiser i utlandet får man et kompensasjonstillegg på 548 kroner (tidligere 531 kroner).

Bilgjodtgjørelser og nattillegg

Det er ikke gjort noen endringer i satsene for bilgodtgjørelse og ulegitimert nattillegg.

Her er noen av de mest sentrale bilgodtgjøringssatsene:

  • Kilometergodtgjørelse er 4,03 kroner per kilometer.
  • Passasjertillegg er på 1 kr per kilometer.

Skattemessig behandling

Det er forskjell på statens reisesatser og de skattefrie satsene satt av Skattedirektoratet. Derfor har noen av satsene i statens reiseregulativ en skattepliktig andel. 

Skattedirektoratets satser for hva som er trekkfritt er ikke endret.

 

Hva er man pålagt å føre i en reiseregning? Reglene finner du her. Der kan du også lære mer om bilgodtgjørelser.

 

Share