Hopp til hovedinnhold
Blogg
Representasjonsutgifter

Representasjon: Hva skal til for å få skattemessig fradrag?

Kan du få fradrag på representasjonsutgifter i bedriften? I utgangspunktet gis det ikke fradrag på representasjon, men det finnes visse unntak. Her er vilkårene som må oppfylles. 

 

Lurer du på noe om skatt, bokføring eller trenger annen økonomisk rådgivning? Ta kontakt med Accountor for en uforpliktende prat.

Representasjonsutgifter i bedriften handler typisk om å ta med en kunde ut for å spise og drikke. Reglene for for å få fradrag på representasjonsutgifter er strenge, og det er lett å trå feil.

Hovedregelen er at representasjon skal innebære aktiviteter og tiltak i bedriften mot eksterne aktører. Det kan typisk bestå av bevertning, gaver, reiser, drift av båter, biler og anlegg som nyttes til representasjon. Velferdsarrangementer som reise eller gaver til interne aktører – som ansatte eller aksjonærer – kan ikke regnes som representasjon.

Har du rett til fradrag?

Hovedregelen er at bedriften ikke har fradragsrett skattemessig for representasjonsutgifter. Dersom den ansatte som skal representere mottar en forhåndsgodtgjørelse fra bedriften til dekning av slike kostnader, regnes det som lønn, både for bedriften og for den ansatte.

Dekker den ansatte selv kostnadene til representasjon, og leverer bidrag som blir refundert av bedriften, blir det regnet som representasjonskostnader for bedriften. Det oppstår ikke heller noen skatteplikt på den refunderte inntekten.

Det er viktig å vurdere spørsmålet om skatteplikt for den ansatte konkret for hvert enkelt tilfelle. Det er ikke avgjørende at dere i bedriften selv anser utgiften som representasjon.

Representasjon: Smøring og korrupsjon

Det er ikke fradragsrett for utgifter til arrangementer, gaver og lignende som bærer preg av å være bestikkelser, eller der hensikten er å oppnå urettmessige motytelser fra en ekstern aktør. Inntekt fra slike arrangement anses som skattepliktig inntekt.

Problemet er i mange tilfeller å trekke grensen mot den tillatte representasjonen, og den ulovlige bestikkelsen. Pass på at din bedrift opptrer aktsomt ved slike problemstillinger.

Vilkårene for å få fradragsrett

Beskjeden representasjon, i form av bespisning kan gi fradragsrett. Kravet er at samtlige av disse vilkårene er oppfylt:

  • Den som krever fradrag er næringsdrivende.
  • Representasjonen foregår i arbeidstiden, med varedemonstrasjon eller forhandlinger.
  • Representasjonen foregår på arbeidsstedet, arbeidsstedets kantine, eller på et spisested i nærheten.
  • Det serveres ikke brennevin. Servering av øl og vin er imidlertid tillatt. Dersom det er servert brennevin vil ingenting være fradragsberettiget, det gjelder også kostnadene til mat, og den delen av kostnadene som gjelder arbeidsgiver selv, ansatte, styremedlemmer med videre som deltok.
  • Dersom bespisningen foregår på et spisested som er i nærheten av arbeidsstedet, må utgiftene ikke overstige 468 kroner (2017-sats) per person som inviteres utenfra, og for den ansatte som man etter en rimelig vurdering deltar. Dersom beløpsgrensen overskrides, er ingenting fradragsberettiget.  Det er tillatt å servere vin til maten uten at fradragsretten tapes, eller at deltaker beskattes.

Bilaget må påføres hvilke personer som deltar. Regnskapssystemet skal på sin side spesifisere alle opplysninger som ligger til grunn for beløp som skal oppgis i næringsoppgaven.

Har du spørsmål om skattefradrag for bedriften? Ta kontakt med oss i Accountor

 

Kilde: KPMG

Share