Hopp til hovedinnhold
Blogg
Accountor gir deg gode råd

Revidert nasjonalbudsjett

12. mai la regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. Merk at alt er foreløpig forslag, ikke vedtak.

 

Her er noen av de mest sentrale forslagene:
 

Endringer i skatt

 • Redusert arbeidsgiveravgift med 4 % i mai og juni 2020
 • Forfall for arbeidsgiveravgift for mai og juni 2020 utsettes fra 15. juli til 15. oktober
 • Utvidelse av opsjonsskatteordningen, også selskaper med inntil 25 ansatte og balansesum/driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner skal kunne benytte ordningen
 • Midlertidig startavskrivning på 10 prosent på driftsmidler i saldogruppe D (maskiner mv.), som erverves fra iverksettelsen og ut 2020. Det innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20 prosent til 30 prosent.
 • Reduksjon av den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig fra 2022, og ikke fra 2021 som tidligere varslet 
 • Utskriving av eiendomsskatt, minstegrensen settes fra 50 til 300 kroner fra og med 2021.
 • Den midlertidige ordning som sikrer selvstendig næringsdrivende og frilansere delvis kompensasjon for tap av inntekt. Det foreslås å redusere denne med 1,1 million kroner, fra opprinnelig 4,7 millioner kroner. 
 • Regler om en ny og mer fleksibel søknadsbasert utsettelsesordning for skatt, avgift og enkelte andre offentlige krav. Ordningen vil gjelde fra 1. juli til 31. desember 2020, og innebærer også at forsinkelsesrenten settes ned fra 9,5 prosent til 6 prosent.

Merverdiavgift

 • Utvide merverdiavgiftsfritaket for aviser og elektronisk nyhetsformidling til også å omfatte dybdejournalistikk. 
 • Lovfesting av merverdiavgiftsfritaket for innenlandsk omsetning av ufortollede kjøretøy som skal brukes av ambassader og konsulater samt deres personell. 
  (Det tas sikte på at begge disse endringene trer i kraft 1. juli 2020. )

Merverdiavgift-kompensasjon

 • Kommuners foreldelse av merverdiavgift-kompensasjonsbeløp for januar og februar utsettes til 31. august 2020.

Arbeidsrett/trygd

Midlertidige ordninger forlenges

 • De som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober. 
 • Permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt får fritaksperioden forlenget ut oktober. 

Annet

Endringer i tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

De ventede endringene i kompensasjonsordningen kommer samtidig med at det blir mulig å søke om støtte for april fra 15. mai, i en revidert forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort fall i omsetningen. Forskriftsendringen vil blant annet gi reduksjon i egenandelen fra 10 000 kroner for mars måned til 5 000 kroner fra april, og enkelte mindre justeringer. Det vil også bli presentert en egen modell for sesongbedrifter, som ikke er forventet mplementert i forbindelse med søknadsrunden for mai.

Du kan lese mer om endringene på Regjeringen.no her

Share