Hopp til hovedinnhold

Robotisering og Automatisering – hva er egentlig forskjellen? 

Future robot

I dagligtale blir automatisering brukt om programvare eller roboter som utfører oppgaver tidligere gjennomført av mennesker. Disse uttrykkene blir gjerne brukt om hverandre, men skilles ved at robotisering er et av virkemidlene for å automatisere – og automatiseringen er en konsekvens av blant annet robotisering.

Automatisering omfatter således mye mer enn bare det vi forbinder med «roboter» i tradisjonell forstand.

Å automatisere betyr at vi tar i bruk funksjonalitet som finnes i eksisterende systemer, eller utvikler roboter, for å etablere automatiske prosesser slik at vi slipper å gjøre arbeidsoppgavene manuelt.

Men hva er Robotisering? 

RPA står for Robotics Process Automation og er en programvare som utfører en del av den rutinemessige, repetitive jobben som i dag gjøres manuelt av mennesker. En forenkling av arbeidsoppgavene med andre ord. Roboten kan ikke tenke selv, men utfører «tastetrykk» som den blir programmert til å gjøre.

Vi omgir oss med enkle roboter i dagliglivet. Vaskemaskina har en robot som sørger for at programsyklusen utføres i rett rekkefølge. Uten den lille elektroniske hjernen, hadde du selv måttet skru på bryteren fra forvask til hovedvask til skylling.

Automatisering i regnskapsbransjen

Automatisering & robotisering er i stort fokus hos oss i Accountor, og vi har tatt i bruk de de første robotene som skal hjelpe våre kunder og våre ansatte dere i deres arbeidsdag. Våre roboter får egne navn, og vår første robot fikk navnet Olav. Olav er en del av Accountors robot-familie.

Siden vi har fokus på høy kvalitet kan vi fokusere mer på kvalitet og for eksempel avvikshåndtering istedenfor manuelle, repetitive og tidskrevende arbeidsoppgaver som en robot kan sjekke i løpet av noen få sekunder. Dette betyr mindre sjanse for manuelle feil for deg som er kunde.

Ved å spare våre medarbeidere for manuelle oppgaver, kan vi også bruke mer av tiden vår til å drive rådgiving og hjelpe våre kunder.

Vil du høre mer om hvordan Accountor og våre roboter kan gjøre din regnskaps-hverdag enklere? Kontakt oss i dag. 

 

Share