Hopp til hovedinnhold
Blogg
Samspillet mellom styre og ledelse

Hvordan er det optimale samspillet mellom styre og ledelse?

Det er viktig at samarbeidet mellom styret og ledelsen i et selskap fungerer godt. 

Styret er selskapets øverste ledelse og skal til enhver tid holde seg oppdatert på selskapets økonomiske stilling og følge opp selskapets drift og formuesforvaltning. Men mange av disse oppgavene er selskapets ledelse også involvert i. Det varierer hvilken innflytelse styret har, ut fra organisasjonskultur og selskapets størrelse. Vi ser nærmere på styrets utfordringer, arbeidsmetodikk og hvilket fokus styret egentlig bør ha.

Utfordringer med samhandlingen

Arbeidsfordelingen mellom daglig leder og styret er sentralt i styrearbeidet. Det er avgjørende for selskapets måloppnåelse at relasjonen mellom styre og ledelse fungerer. Det er ikke alltid slik at dette samarbeidet fungerer plettfritt, og en kjent problemstilling for mange er at styret mener at administrasjonen kommer for sent med de viktige sakene og at sakene oppleves som avgjort allerede før de havner i styrets hender.

Det ideelle samspillet

I selskaper hvor samspillet ser ut til å fungere godt, er det en tydelig rollefordeling mellom styret og ledelsen. Ledelsen presenterer sakene tidlig, gjerne før det er en beslutningssak og involverer styret, noe som skaper tillit mellom partene. Styret har på sin side fokus på om ledelsen iverksetter tilstrekkelig gode prosesser og rutiner, og har ikke et unødvendig detaljfokus på hvordan de settes til live.

Ikke fokuser for mye på historikk!

Styret har både en kontroll- og strategifunksjon i bedriften. Ofte er oppgaven om kontroll enklere å gjennomføre en strategi, og det er en trend blant flere styrer omkring i Norge at styret fokuserer for mye på historikken. For mye fokus på historikken går på bekostning av å drive selskapet fremover, diskusjoner omkring selskapets muligheter og fremtidige tilpasninger. Næringslivet i dag er i større grad usikker og uforutsigbar, noe som krever et våkent og fremtidsrettet styre. Styrene må derfor i større dreie fokuset vekk fra fortid og regnskapsdetaljer, og heller fokusere på potensielle skjær i sjøen.

Styrets arbeidsmetodikk

En utbredt problemstilling er at saksfremleggene i forkant av møtene er i overkant lange og upresise, og at gjennomgang i styret i stor grad er gjentakelse av saksfremlegg. Det brukes for mye tid på prestasjoner, hvor konsekvensen er at det nyttes for lite tid til diskusjon og beslutninger. De styrene som betraktes å være gode, har tatt nettopp dette punktet på alvor, og arbeider aktivt med å presisere forventinger til hvordan styresaker fremlegges.

 

Har du spørsmål rundt økonomistyringen i din bedrift? Vi har rådgivere med lang erfaring i å hjelpe bedrifter med deres økonomiske utvikling. Ta kontakt med oss i dag for en prat!

Share