Hopp til hovedinnhold
Blogg
Likviditetsproblemer løsning

Seks tegn på at virksomheten sliter med likviditeten og hva du kan gjøre for å løse problemene

Likviditet er sentralt i et hvert selskap av mange grunner, og kan for mange bedriftsledere være en hodepine som aldri forsvinner helt. Likviditet er også en av hovedgrunnene til at et selskap går konkurs.  

Økt kredittid til kunder

Kredittid til kundene bør være så kort som mulig, og ideelt sett ikke lengre enn betalingsfristen som settes opp i fakturaen. Eksempelvis kan man oppleve vekst i kundefordringene, uten en tilsvarende vekst i omsetningen, som sjeldent er et godt tegn for selskapets likviditet.  

Dette kan løses ved å ha gode interne rutiner for godkjenning av kreditt, ved at det gjennomføres en kredittsjekk av kunden før det innvilges salg på kreditt. På denne måten kan man unngå å selge på kreditt til dårlige betalere, holde kredittiden til kundene nede og dermed ha optimal likviditet.  

Få oversikt over økonomien – Accountor har lang erfaring med å bistå store og små bedrifter med deres økonomiske utvikling. Ta kontakt med oss for en prat.

Redusert omløpshastighet i varelager

Er særlig relevant for varehandelsbedrifter. Varelagerets omløpshastighet viser antall ganger varelageret omsettes i løpet av et år, og jo høyere dette tallet er, jo bedre er omløpshastigheten på varelageret, altså varelageret omsettes raskt, og selskapet genererer raskt kontanter inn i selskapet i forbindelse med salg. En negativ utvikling i dette nøkkeltallet kan være et signal på at likviditeten i selskapet ikke er optimal.  

Dette kan eksempelvis løses ved å optimalisere innkjøpsrutinene i selskapet, altså at man i stedet gjennomfører hyppigere innkjøp med lavere kvantum, og på den måten binder mindre kapital i varelageret.  

Skattetrekkskontoen brukes ikke i forbindelse med lønnsutbetalinger

At skattetrekkskontoen ikke benyttes, kan bety at selskapet ikke har tilstrekkelig med kapital og likvider til å sette av på skattetrekkskontoen. Dette er ikke bare et dårlig tegn, men er også ulovlig.  

Arbeidsgiver er pliktig til å trekke skatt fra lønn for lønn utbetales til ansatte. Skattetrekket er i realiteten ansattes penger som skal betales inn til Skatteetaten, og skal rett inn på skattetrekkekontoen, og kan med andre ord ikke stå på andre kontoer eller holdes i egen bankbeholdning.  

Selskapet har økt offentlig gjeld som ikke kan forklares med økt aktivitet

Hva selskapet betaler når, har mye å si for likviditeten. Dersom viktige avgifter som arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og skattetrekk ikke betales, er dette ofte et svært tydelig tegn på at selskapet sliter med likviditeten, ettersom disse utsettes betalt.  

Økte finanskostnader over tid

Økte finanskostnader over tid, uten en tilsvarende vekst i omsetning eller aktivitet, kan også være et tegn på anstrengt likviditet. Økte forsinkelsesrenter fordi leverandørene får oppgjør for sent, overtrekksrenter på kassakreditten og avgitte kontantrabatter til kundene er eksempler på slike finanskostnader som kan komme av anstrengt likviditet.  

Overtrekk av kassakreditten eller fullt trekk på kassakreditten

Kassekreditten er en vanlig måte å finansiere driften på for mange, men å bruke hele kassekreditten eller gjennomføre overtrekk, kan gjøre at banken eller långiver begrenser senere kreditt eller unnlater å gi økt kreditt. Kombinasjonen svake resultater og anstrengt likviditet, er tydelige tegn på at selskapets betalingsevne er lav.  

Trenger du noen gode råd? 

Vi i Accountor har god kompetanse innen rådgivning, og bistår gjerne ditt selskap med rådgivning knyttet til å bedre selskapets likviditet.  Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Vil du lese mer om dette emnet? Sjekk ut denne artikkelen: Seks grunner til å ha regnskapsføreren som rådgiver

 

Share