Hopp til hovedinnhold
Blogg

Hva gjør jeg som selvstendig næringsdrivende og frilanser mtp. permitteringer/bortfall av inntekter?

Denne artikkelen er oppdatert 23. mars kl. 11.22

 

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende opparbeider du deg ikke rett til dagpenger av det du tjener. Du mottar ikke lønn, betaler ikke arbeidsgiveravgift, men disponerer overskuddet i foretaket.

Har du imidlertid hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger.

Stortinget har vedtatt en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. (i skrivende stund mangler fremdeles siste godkjennelse for at dette skal tre i kraft) 

Stortinget har også vedtatt en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som gir utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende (midlertidig ordning). 

NAV jobber nå med å lage forskrifter og IT-løsninger.

Les mer her på nav.no (ekstern link) 

I påvente av at NAV får på plass en teknisk løsning for denne ordningen, jobber regjeringen med en kortsiktig ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få inntektssikring fra kommunene i NAV-kontoret. Les mer her. 

Aksjeselskap (AS)

Som ansatt i eget aksjeselskap (AS) er du ikke selvstendig næringsdrivende, og du har som hovedregel like rettigheter til dagpenger som andre arbeidstakere. Se egne regler for dagpenger og permittering i eget aksjeselskap.

Permittert og ansatt i eget aksjeselskap

  • Når du er ansatt i et aksjeselskap er du arbeidstaker. Du kan derfor permitteres, og du kan ha rett til dagpenger. Dette gjelder også når du selv eier selskapet, og selv om du er den eneste ansatte. Du er da både den permitterte som søker dagpenger og arbeidsgiver som skal dokumentere situasjonen i bedriften.
  • Du må forklare NAV hva du som arbeidsgiver har gjort for å begrense behovet for permittering. Du må også forklare når situasjonen som førte til behovet for permittering oppsto, og hva du som arbeidsgiver har gjort for å avhjelpe situasjonen. Du må også forklare hvordan du planlegger å ivareta selskapets interesser i permitteringsperioden slik at selskapet kommer raskest mulig tilbake i full drift.
  • Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. All aktivitet du utfører i selskapet er av betydning, uavhengig av om arbeidet utføres i rollen som ordinært ansatt, daglig leder, arbeidende styreformann eller annet.

Les mer om forslag til endrede permitteringsregler her. 

 

 

Share