Hopp til hovedinnhold
Blogg
Si opp ansatt som er sykmeldt

Kan arbeidsgiver si opp ansatte som er sykemeldt?

Oppsigelse av en arbeidstaker som er sykmeldt er et vanskelig tema. Hvilke muligheter har arbeidsgiver, og hvordan bør man gå frem? Vi går gjennom reglene i denne artikkelen.

Arbeidstakere som er sykmeldt har et særskilt vern mot oppsigelse 

Utover arbeidstakers generelle oppsigelsesvern, har arbeidstaker et særskilt vern mot oppsigelse i forbindelse med sykdom. Dette er fordi arbeidstaker i slike tilfeller er i en sårbar situasjon.  

Arbeidsgiver har imidlertid mulighet til å si opp en ansatt som er sykmeldt dersom det finnes en saklig grunn for oppsigelsen. Det må kunne bevises at oppsigelsen skyldes noe annet enn arbeidstakers sykefravær.  

Oppsigelsesvernet av sykmeldt arbeidstaker varer ikke evig, men gjelder i inntil 12 måneder etter at sykemeldingen inntraff. Dette betyr at arbeidstakers særskilte vern starter ved første syke- eller egenmeldingsdag. Perioden hvor arbeidstaker har dette særskilte vernet avsluttes som hovedregel når arbeidstaker er tilbake i arbeid.  

Arbeidsgiver må kunne bevise at oppsigelsen ikke skyldes sykefraværet

Det særskilte vernet av sykmeldte arbeidstakere er ikke absolutt. Arbeidstaker har et vern mot oppsigelse som begrunnes i sykefraværet, men dette gir altså ikke et absolutt vern mot oppsigelse i sykmeldingsperioden.

Arbeidsgiver må ved oppsigelse av ansatte i sykmeldingsperioden kunne bevise at det er overveiende sannsynlig at en oppsigelse i verneperioden ikke skyldes arbeidstakers sykefravær.  

Hva om arbeidstaker ikke er i stand til å komme tilbake på jobb? 

Dette fremgår ikke klart av arbeidsmiljøloven, men fra rettspraksis er det generelle hensynet å verne arbeidstaker mot å måtte begynne en prosess med å beholde jobben, også når det er åpenbart at den ansatte ikke vil komme tilbake i jobben.  

Kan hyppige sykmeldinger gi arbeidsgiver rett til å si opp den ansatte?  

I slike tilfeller er forutsetningen at oppsigelsen er saklig begrunnet, og arbeidsgiver må i forkant ha gjennomført sin plikt om å iverksette tiltak for at arbeidstaker skal kunne fortsette hos arbeidsgiver.  

I noen tilfeller gjelder ikke det særskilte vernet, men det ordinære oppsigelsesvernet: 
  • Dersom arbeidstaker påberoper seg vern, men ikke kan dokumentere at sykdom er årsaken til fraværet innen rimelig tid. Arbeidsgiver kan dermed i slike tilfeller kreve fremlagt sykmelding som dokumentasjon og at dette skjer så raskt som mulig etter at sykefraværet inntrer 
  • Dersom arbeidsgiver med overveiende sannsynlighet kan bevise at det ikke er sykmeldingen/arbeidsuførheten som er årsak til oppsigelsen, men andre forhold som gjør oppsigelse nødvendig 
  • Dersom arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen 

 

Kilder: Arbeidsrettsadvokater

 

 

Share