Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
Mobiltelefon fra arbeidsgiver skatteregler

Dekker jobben telefonutgiftene? Dette er reglene for skattlegging

Mange arbeidstakere får mobiltelefon, mobilabonnement og bredbånd dekket av arbeidsgiver. Dette er en fordel som arbeidstaker må skatte av, men hvordan det skal rapporteres inn til skattemyndighetene behandles ulikt. Her er reglene:

 

Fri telefon fra arbeidsgiver er en fordel som skattlegges  

Dersom arbeidstaker er pålagt å ha mobiltelefon fra arbeidsgiver og har tilgang til denne til privat bruk utenom arbeidstiden, vil sjablongreglene komme til anvendelse skattemessig. Dette betyr at arbeidstaker betaler skatt av fordelen de får av at arbeidsgiver dekker utgiftene til mobiltelefon, og arbeidsgiver innrapporterer denne fordelen.   

Fast inntektstillegg er 4 392 kroner

Arbeidstaker skattlegges for 4 392 kroner for utgifter til telefoni, selv om verdien av utgiftene som dekkes av arbeidsgiver kan være høyere eller lavere. Det er uten betydning om arbeidsgiver dekker flere elektroniske tjenester for arbeidstaker, inntektstillegget gjelder for kostnaden av de elektroniske tjenestene samlet.  

Slik føres det i skattemeldingen 

I skattemeldingen til arbeidstaker vil det tillegges en skattemessig inntekt på 4 392 kroner, som tilsvarer 366 kroner per måned. Dette faste beløpet er et såkalt sjablongbeløp.

Hvis arbeidstaker for eksempel får dekket elektroniske tjenester som mobiltelefon og bredbånd fra arbeidsgiver på 10 000 kroner per år, vil arbeidstaker fremdeles bare tillegges en skattemessig inntekt på 4 392 kroner i skattemeldingen.  

Les mer om naturalytelser: De nye reglene for skatt på naturalytelser og frynsegoder

Ulik rapportering avhengig av hvem som eier mobilabonnementet 

Dersom arbeidsgiver eier abonnementet vil fordelen for den ansatte behandles som en naturalytelse, og arbeidstakers skattemessige inntekt øker med 366 kroner per måned de har tilgang til fordelen av at arbeidsgiver dekker slike utgifter. Dette gjelder uavhengig av hva den faktiske utgiften er.  

I noen tilfeller eier arbeidstaker abonnementet selv, og arbeidsgiver betaler faktura for abonnementet på vegne av den ansatte direkte til leverandøren. Dette er en utgiftsgodtgjørelse, og arbeidstaker skatter for beløpet som refunderes eller dekkes med inntil 4 392 kroner per år.

Arbeidstaker vil dermed få en skattepliktig fordel beregnet til det som faktisk dekkes av arbeidsgiver, men begrenset oppad til 4 392 kroner. Refusjon som mottas utover dette beløpet skattlegges ikke og innrapporteres ikke.  

Noen har også kombinasjoner, hvor mobilabonnementet eies av arbeidsgiver og behandles som en naturalytelse, og i tillegg bredbånd som dekkes som en utgiftsgodtgjørelse av arbeidsgiver. I slike tilfeller skal arbeidstaker skattemessig fordelsbeskattes for 4 392 kroner per år for mobilabonnementet og i tillegg utgiftsgodtgjørelse for bredbåndet. Imidlertid er det slik at fordelsbeskatningen og innrapporteringen av utgiftsgodtgjørelser stopper når godene når 4 392 kroners grensen, og beløp utover dette skal hverken innrapporteres som en naturalytelse eller som en utgiftsgodtgjørelse.  

Share