Hopp til hovedinnhold
Blogg
Skattemeldingen i standardisert digitalt format

Fra 1. januar 2020 må alle næringsdrivende levere opplysninger til Skatteetaten i et standardisert digitalt format

Skatteetaten utvikler et standardisert digitalt format for skattemeldingen, for at skattemeldingen skal bli enklere og mer forståelig for næringsdrivende.
Med det nye digitale formatet vil skattemeldingen få en temabasert inndeling av opplysningene. Den nye skattemeldingen er også ventet å være bedre tilrettelagt for maskinell kommunikasjon mellom næringsdrivendes system og Skatteetatens system.

Utviklingen ute hos bedriftene gjør overgangen enklere

Mange næringsdrivende har allerede digitalisert mye av økonomifunksjonen sin allerede, både systemer for regnskap og økonomistyring. I 2017 var det ca. 72% av personlig næringsdrivende og selskaper som benyttet økonomisystemer som støttet maskinell overføring av innholdet som skal rapporteres inn til Altinn.

Få bedre oversikt over økonomien, slik at du kan jobbe mer effektivt: Med skybasert regnskap har du alltid kontroll på tallene i bedriften din. Les mer om skybasert regnskap her

Dette blir konsekvensene for næringsdrivende

Systemleverandører vil normalt tilpasse seg de endrende reglene, slik at formatet blir korrekt. De fleste næringsdrivende vil derfor kun merke at det blir bedre og enklere å rapportere skatteopplysninger, og man vil få raskere tilbakemelding ved feil og mangler.

Den største endringen vil være for de som per i dag leverer næringsoppgaven ved å manuelt taste inn opplysningene i Altinn uten støtte fra et økonomisystem. De må sørge for å ta i bruk et økonomisystem eller årsoppgjørssystem som har de nødvendige funksjonene.

Enklere hverdag for den som fører regnskapet

For den som fører regnskapet i bedriften din vil det nye standardiserte formatet føre til at det raskere kan utarbeides et korrekt underlag, og Skatteetaten vil verifisere og kontrollere underlaget når opplysningene mottas. Slik vil man omgående få tilbakemelding om det er eventuelle feil eller mangler.  

Når kommer den nye typen skattemelding for næringsdrivende?

Utviklingen av en ny type skattemelding for næringsdrivende pågår i perioden 2019 til 2021, og det er satt som mål at alle skattepliktige skal levere skatte- og avgiftsopplysninger for 2020 i en ny løsning i 2021.

På grunn av dette vil næringsdrivende plikte å gi opplysninger i et standardisert digitalt format fra og med inntektsåret 2020, og man må dermed innrette seg etter dette allerede innen 1. januar 2020.

 

Tags

Share