Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
Unngå tilleggsskatt på skattemeldingen

Skattemeldingen: Pass på å unngå tilleggsskatt

30. april er fristen for å gjøre endringer på skattemeldingen. Om du ikke passer på at alle opplysninger er riktige kan du bli ilagt tilleggsskatt.

Skattemeldingen kommer forhåndsutfylt fra Skatteetaten, men som skatteyter har du en opplysningsplikt for å avgi fullstendige og korrekte opplysninger. Dersom man ikke oppfyller denne plikten risikerer man tilleggsskatt, som i svært grove tilfeller kan beløpe seg på opp til 60 % av den mottatte skattefordelen. Her er hva du må passe på for å unngå tilleggsskatt. 

Tilleggsskatt dersom manglende opplysninger gir deg en skattemessig fordel

Dersom man ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger til skattemyndighetene, risikerer man å bli ilagt tilleggsskatt. Du har selv en plikt til å avgi dette, selv om noen andre enn deg selv har vært involvert i levering av opplysningene.  

Tilleggsskatt ilegges bare dersom manglende opplysninger har gitt deg en skattemessig fordel. Tilleggsskatten er 20% av den skattemessige fordelen som i så fall er mottatt. I grove tilfeller kan Skatteetaten gi skjerpet tilleggsskatt i tillegg til den ordinære skatten, slik at samlet tilleggsskatt utgjør 40%. Videre kan Skatteetaten i særlig grove tilfeller gi en skjerpet tilleggsskatt i tillegg, som gir en samlet tilleggsskatt på 60%.  

I vurderingen av om det skal ilegges tilleggsskatt og eventuelt med hvor mye, vil personlige forutsetninger, alder, erfaring med økonomiske forhold og lignene tillegges vekt. Tilleggsskatt skal ikke fastsettes når de uriktige eller ufullstendige opplysningene skyldes åpenbare regne- eller skrivefeil, eller i tilfeller hvor den skattepliktige frivillig retter eller utfyller informasjon.  

Skattemeldingen er forhåndsutfylt, ikke ferdigutfylt  

Selv om skattemeldingen er ferdig utfylt med det meste, er man selv ansvarlig for å gi riktige og fullstendige opplysninger. Dersom man finner feil i skattemeldingen plikter man å varsle Skatteetaten om dette.  

Visste du at merknadsfeltet i skattemeldingen er fjernet og at man nå må legge ved tilleggsinformasjon som vedlegg i skattemeldingen? Her kan du lese mer om endringene i årets skattemelding

Er du i tvil? 

Dersom man er i tvil om en inntekt eller gevinst er skattepliktig, eller om man har rett på et fradrag eller ikke, er det lurt å informere om det i skattemeldingen og gi nødvendige tilleggsopplysninger for å unngå tilleggsskatt.  

Ta kontakt med oss i Accountor hvis du trenger hjelp med årsoppgjøret til bedriften din. Vi sørger for at alt går riktig og effektivt for seg.

Glemte du å tilføre noe i skattemeldingen ved levering?  

Dersom man etter å ha levert skattemeldingen oppdager at man skulle ha gitt mer informasjon om et forhold, må man ettersende slik informasjon så raskt som mulig. Dersom Skatteetaten kommer i forkjøpet angående forholdet, vil det med tanke på tilleggsskatt være for sent dersom man i tilsvaret til Skatteetaten gir opplysninger.  

En objektiv vurdering av opplysningsplikten 

Om man har oppgitt uriktige og/eller ufullstendige opplysninger vurderes objektivt. Det er ikke tilstrekkelig at du selv har vurdert at opplysningene ikke er relevante. Har man unnlatt å gi opplysninger fordi man har misforstått skattereglene, vil Skatteetaten behandle tilfellet som at man har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.  

Har man derimot gitt opplysninger, eksempelvis i et vedlegg til skattemeldingen, slik at skattekontoret gjøres oppmerksom på den aktuelle problemstillingen, vil man ha oppfylt sin opplysningsplikt.  

Les mer om skattemeldingen: Pendlere kan oppleve å få skattesmell i år

 

Kilder: Skatteetaten

Share