Hopp til hovedinnhold
Blogg
skattemessig omdanning

Skattefri omdanning til AS: Frist 1. juli

Vurderer du å gjøre om enkeltpersonsforetaket til et aksjeselskap?

Skattemessig omdanning betyr at man gjør om virksomheten sin til å bli aksjeselskap. Dette må registreres i Foretaksregisteret innen 1. juli for å unngå å skatte av det.

Hva er skattemessig omdanning?

Foretak som enkeltpersonsforetak, NUF, samvirkeforetak eller selskap med deltakerfastsetting kan skattefritt gjøre om foretaket sitt til aksjeselskap dersom det gjøres innen fristen hvert år.

Virkningen av å omdanne foretaket innen fristen er at det blir aksjeselskapet som skattlegges for virksomhetens resultat. Hvis du omdanner et enkeltpersonsforetak til et aksjeselskap vil du med andre ord skattlegges annerledes etter omdanningen: Aksjeselskapet skattlegges for virksomhetens resultat, og du som aksjonær blir skattlagt for formuesverdien av aksjene og utbyttet som gis fra selskapet.

Hvis virksomheten foretar en skattemessig omdanning innen 1. juli får omdanningen virkning fra 1. januar i inneværende år. Dersom man gjør omdanningen etter fristen får den virkning fra neste årsskifte.

Vilkår for å foreta en skattemessig omdanning

For å foreta en skattemessig omdanning til aksjeselskap er det visse forutsetninger som må være på plass. Blant annet:

  • Aksjeselskapet må være nystiftet
  • Aksjeselskapet skal overta eiendeler og gjeld fra det eksisterende firmaet
  • Virksomheten som omdannes kan ikke være nedlagt eller opphørt før omdannelsen
  • Det nye selskapet må høre hjemme i Norge
  • Eierinteressene i det gamle foretaket må opprettholdes i det nye selskapet

Dette er ikke en uttømmende liste.

Foretaket må stiftes og sendes melding om til Foretaksregisteret innen fristen. Det nye aksjeselskapet registreres som et nytt foretak, med nytt organisasjonsnummer.

Fordeler ved skattemessig omdanning

Å drive et aksjeselskap i forhold til enkeltpersonsforetak begrenser ditt personlige ansvar for selskapets økonomi. Selskapets økonomi og din personlig økonomi er adskilt. Dersom selskapet går konkurs vil du ikke din personlige økonomi trekkes inn, ansvaret begrenses til tap av aksjekapital.

I tillegg får du sosiale rettigheter fra staten dersom du er ansatt i et aksjeselskap fremfor enkeltpersonsforetak. Du vil ha rett på for eksempel dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger og pensjon.

Aksjeselskap gir også bedre sparings- og reinvesteringsmuligheter, fordi aksjeselskaper bare betaler 22 % skatt.

Vurderer du å omdanne foretaket ditt til aksjeselskap? Det kan være komplisert om du ikke har kompetanse på det selv. Få en rådgiver til å bistå deg slik at alt blir riktig, og mest fordelaktig for deg. 

Vi i Accountor kan hjelpe deg med planlegging og gjennomføring, slik at du er sikker på at alt gjøres riktig. Ta kontakt med oss her for en prat om hva som er lurt å gjøre for ditt firma.

 

Les mer om skattemessig omdanning på Altinn

På jakt etter regnskapsfører?

På jakt etter ny regnskapsfører?

Overlater du regnskapet til oss kan vi håndtere alt som har med bedriftens regnskap å gjøre, eller med utvalgte deler. Med Accountor får du tilgang til dyktige, autoriserte regnskapsførere med ekspertkompetanse og moderne systemer, som tilpasses dine behov for frihet og kontroll.
Lønnstjenester fra Accountor

Riktig lønn til rett tid - alltid

Har dere gode rutiner for lønnshåndtering i bedriften din?
At lønnen blir riktig er helt sentralt på enhver arbeidsplass. Vi sørger for at alt går som det skal, uansett om dere er 4, 40 eller 400 medarbeidere.

Share