Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
Skattepengene kan komme tidligere fra 2020

Skattepengene kan komme tidligere fra og med 2020

I dagens ordning mottar første pulje skatteoppgjøret i siste halvdel av juni, rundt sankthansaften. Da utbetales eventuell skatt til gode, eller restskatt må betales tilbake – med renter. Nå kan det komme endringer i dagens praksis.

Finansepartementet foreslår endringer som gjør at skatteoppgjøret kommer tidligere

Ordningen er foreløpig at skattemeldingen for skatteytere mottas 4. april, og frist for endringer er 30. april. Deretter venter man frem til siste halvdel av juni hvor første pulje mottar skatteoppgjøret.

Skatteoppgjøret er skatteyters endelige oversikt over skatt til gode eller restskatt, etter at skattemeldingen er sendt inn med eventuelle endringer innen siste dagen i april. Etter dagens praksis mottar første pulje skatteoppgjøret i siste halvdel av juni, neste er i august og deretter løpende skatteoppgjør frem til 23. oktober.  

Finansdepartementet har nå foreslått å endre dagens praksis, noe som vil føre til at skatteoppgjøret mottas tidligere. De som skal få skattepengene tilbake vil få dem tidligere, og det kan også påvirke når man må betale inn restskatt for å unngå de fryktede rentene.  

Her kan du lese mer om dagens regler om renter på restskatt

Neste år vil de fleste få endelig skatteoppgjør 31. mai 

I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått at de fleste skal motta endelig skatteoppgjør før 31. mai. Det betyr at første pulje som venter på skattepengene til gode vil få dem én måned tidligere enn dagens praksis fra og med 2020.  

Flytting av skatteoppgjøret påvirker renter på restskatt 

Flytting av når skatteytere mottar skatteoppgjøret vil påvirke når man må betale inn tilleggsforskudd for å unngå restskatt. Dette vil kunne innebære at fristen vil bli kortere enn i dag, og at muligheten for å betale inn tilleggsforskudd innskrenkes.

Finansdepartementet har derfor uttalt at dagens praksis bør videreføres, med at skatteytere som betaler inn tilleggsforskudd innen 31. mai for å unngå rentetillegg på restskatten, til tross for at endelig skatteoppgjør er ferdigstilt før denne datoen.  

Når trer endringen i kraft? 

Finansdepartementet har foreslått at dette skal tre i kraft fra 1. januar 2020, altså for skatteoppgjøret for inntektsåret 2019.  

Få hjelp med regnskapet av noen som digger regnskap! Så kan du bruke tiden din på det du er god på. Ta kontakt med oss i Accountor her for å få et godt tilbud på regnskapstjenester

 

Kilde: Regjeringen (s. 30-34)

Share