Hopp til hovedinnhold
Blogg
Skatter og avgifter for bedrifter

Skatter og avgifter som virksomheter må forholde seg til

Det eksisterer et hav av ulike skatter og avgifter som virksomheter må forholde seg til, og det er derfor lett å forstå at mange kan miste oversikten. Nedenfor gir vi deg en lettfattelig oversikt over de vanligste skattene og avgiftene en virksomhet må betale. 

Merverdiavgift  

Merverdiavgift er en av hovedinntektskildene til den norske stat. Dette er en avgift på omsetning, der formålet er å belaste varer og tjenester. For å være merverdiavgiftspliktig, er det som hovedregel at det har foregått en omsetning, og at det utøves næring. Merverdiavgift er et område med komplisert regelverk omkring unntak, fritak, uttak fra virksomhet mv. Det er derfor ikke uten grunn at dette er et område hvor kunder ofte har spørsmål.  

Merverdiavgiften har frist for innbetaling til Skatteetaten annenhver måned, men selskap som defineres som små virksomheter har mulighet til å søke om å rapportere merverdiavgift én gang i året.  

Trenger du hjelp med merverdiavgiften for din bedrift? Vi har lang erfaring med dette i Accountor. Ta kontakt med oss, så finner vi et kontor nær deg.

Forskuddstrekk

Forskuddstrekk er midler som egentlig tilhører de ansatte. Det er skattetrekk i lønnen til de ansatte, og skal derfor stå inne på en egen konto kalt skattetrekkskonto.   

Skattetrekkskontoen er en spesiell konto i banken, hvor pengene står låst og de kan kun utbetales til kemneren.  

Forskuddstrekk innbetales sammen med arbeidsgiveravgiften seks ganger i året.   

Arbeidsgiveravgiften

Er en skatt som arbeidsgivere er pliktige å betale på grunnlag av lønnskostnadene. Alle selskaper som har ansatte i sin tjeneste, har plikt til å betale arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjørelse. En god tommelfingerregel er at arbeidsgiveravgiften skal betales på alt du skal trekke skatt av. Feriepengene er også avgiftspliktig.  

Arbeidsgiveravgiften innbetales sammen med forskuddstrekk seks ganger i året.   

Selskapsskatten

Skattekostnaden i regnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. I mange tilfeller er det store forskjeller mellom skattekostnaden og den skatten som betales på den skattepliktige inntekten til selskapet. Disse forskjellene oppstår fordi det er forskjeller i regnskapsmessig og skattemessig periodisering av inntekter og kostnader.  

Regelverket for skatt og avgift er komplisert og omfattende, og oversikten over er dermed ikke uttømmende på alle områder. Accountor tilbyr rådgivning og regnskapsføring, og bistår gjerne deg og din virksomhet i spørsmål knyttet til skatt og avgift.  

Lese mer om dette temaet? Sjekk ut denne artikkelen: Den nye skattemeldingen er på plass

 

Kilder:  Skatteetaten mvaSkatteetaten Betale mvaAltinn

Share