Hopp til hovedinnhold
Blogg
Smartkontrakter blockchain

Smartkontrakter: Sikrere kontrakter med Blockchain

Blockchainteknologi er i ferd med å endre finansbransjen over hele verden. Smartkontrakter er et område der vi i fremtiden vil kunne spare både tid og penger på administrering av kontrakter, og få et enda sikrere system. Les mer om fremtidens digitale kontrakter her.  

Blockchain-teknologien har skapt en betydelig interesse på tvers av bransjer, og etter hvert som bruksområdet for blockchain stadig vokser, skreddersys det ny teknologi som bruker blockchain til svært spesifikk bruk.

Hva er smartkontrakter?

Kontrakter i papirformat kan bruke flere uker på å bli fraktet fra den ene til den andre siden av verden. Digitale dokumenter er på den andre siden «enkle» å forfalske. Det er her blockchain og smarte kontrakter kommer inn som en ny og sikker løsning.  

Smarte kontrakter kan betraktes som selvkjørende koder i en blockchain som automatisk implementerer vilkårene for enighet mellom partene, og teknologien kan strømlinjeforme prosesser som i dag er spredt i ulike databaser og ERP-systemer.  

Foreløpig er ikke smarte kontrakter benyttet i særlig stor grad av kommersiell virksomhet, men det hersker ingen tvil om at teknologien vil få fotfeste og forenkle mye i dagliglivet – både privat og i virksomhet. Først må det sikres at teknologien er uten sikkerhetshull (ekstern lenke).

Smartkontrakter – bruk av Etherum

Når en smartkontrakt kjøres i en blockchain, blir den et selvbetjent dataprogram som automatisk utfører oppgavene sine når spesifikke forhold oppstår eller oppfylles. Siden smartkontrakter kjører på teknologien blockchain, vil de kjøre akkurat slik de er programmert til å gjøre, uten mulighet for sensur, svindel eller forstyrrelser fra tredjeparter.  

Etherum som i dag er en kjent kryptovaluta, er en type blockchainteknologi som er laget for å kjøre slike koder og programmer, noe som gjør den til en potensielt egnet plattform.   

Hva kan smartkontrakter brukes til?

Alle tjenester som i dag er sentralisert kan desentraliseres. Blant annet alle typer formidlingstjenester slik som lån fra en bank, eiendomsskifte med mer. Mange oppstartsselskaper har benyttet smarte kontrakter får å hente finansiering, noe som gir økt fleksibilitet og åpner for nye markeder.  

På sikt har smartkontrakter potensiale til å endre måten også tradisjonelle selskaper henter finansiering på, noe som kan fremtvinge endringer i de delene av finansnæringen som leverer tjenester relatert til selskapsfinansiering. Denne måten å finansiere virksomhet på har flere likhetstrekk med crowdfunding, ved at man henvender seg til et større antall uspesifiserte investorer innenfor de juridiske rammene man er underlagt.  

Ønsker du å digitalisere regnskapet ditt? Ta kontakt med oss i Accountor, så kan vi hjelpe deg med å bli kvitt papirarbeidet. Les om skybasert regnskap her.

 

 

Kilder: Investopedia 

Share