Hopp til hovedinnhold
Blogg

Du kan snart søke om utsatt betaling av skatt og avgift

Trenger du å utsette betaling av skatt og avgifter?

I det reviderte nasjonalbudsjettet for 2020 er det foreslått at virksomheter som er økonomisk rammet av korona-situasjonen kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift. Dette vil være en forenklet og mer fleksibel ordning. Finansdepartementet sier at ordningen også kan benyttes for merverdiavgift som forfaller 10. juni.

Denne forenklede ordningen for å søke er foreslått å gjelde ut året 2020, frem til 31. desember 2020.

Fristen for å betale merverdiavgift for første termin 2020 er allerede vedtatt utsatt til 10. juni. Det betyr at denne fristen er sammenfallende med fristen for betaling av merverdiavgift for den neste termin, andre termin 2020.

Dette kan skape en likviditetsutfordring for mange bedrifter, og Stortinget vil nå fremskynde behandlingen av den forenklede søknadsordningen. Dette vil innebære at virksomheter som skal betale merverdiavgift med frist 10. juni, nå kan søke om betalingsutsettelse. 

Forsinkelsesrenter

Når man får en betalingsutsettelse, må man betale forsinkelsesrenter. Regjeringen har lagt opp til at forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav settes ned fra dagens 9,5 prosent til 6 prosent. Dette er ment å gjelde i perioden 10. juni til 31. desember 2020. 

Det vil komme mer informasjon på Skatteetaten sine hjemmesider. 

(kilde: Regjeringen.no

Trenger du hjelp til å søke om betalingsutsettelse? Kontakt oss i dag. 

 

Tags

Share