Hopp til hovedinnhold
Blogg
Enk eller as

Starte ENK eller AS? Her er det du bør vurdere

Planlegger du å starte din egen bedrift, og er usikker på om du bør starte enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap? Det er flere hensyn du bør ta, vi forklarer deg forskjellene.

Enkeltpersonsforetak er enklest å starte opp

Foretaksformen som er klart enklest å starte opp er enkeltpersonsforetak. Det stilles færre formelle krav til driften.

Om du vil starte et aksjeselskap plikter du å gå inn med 30 000 i aksjekapital. Det stilles noen krav til hvordan et aksjeselskap må styres – du må blant annet ha et styre, og holde styremøter.

Vurder hvor stor risiko det ligger i driften

Hvis du driver virksomheten din som et enkeltpersonsforetak driver du for egen regning og risiko. Det betyr at om virksomheten går dårlig holdes du personlig ansvarlig for å dekke gjelden til virksomheten.

I et aksjeselskap er risikoen overdratt til selskapet. Du holdes ikke personlig ansvarlig hvis det går dårlig, som eier er du bare ansvarlig for egenkapitalen du har plassert i selskapet.

Ta dette til vurdering når du skal starte opp firmaet. Om firmaet ditt er en liten bigeskjeft i tillegg til din vanlige jobb der du er ansatt, og det er liten risiko involvert, kan enkeltpersonsforetak fungere fint.

Om du vil satse stort innenfor en risikofylt bransje, og har sagt opp din «vanlige» jobb for å starte firmaet, da kan det være lurt å starte aksjeselskap.

Lønn og skatt i enkeltpersonforetak og aksjeselskap

I et enkeltpersonsforetak vil alt du får av overskudd regnes som personlig inntekt, og du må skatte av det. Du eier altså alt overskuddet, og tar ikke ut deler av det som lønn fra foretaket. Alt overskudd som ligger i foretaket ditt regnes som næringsinntekt, selv om du skulle la noe av pengene stå på konto uten å bruke dem.

Skatt i enkeltpersonsforetak betales ut fra overskuddet i løpet av året som helhet. Dette betales gjennom å betale forskuddsskatt fire ganger i året, beregnet ut fra forventet overskudd for inneværende år.

I aksjeselskap tar du ut lønn eller utbytte fra selskapet, og skatter av det. I tillegg må du betale arbeidsgiveravgift på lønnen din. Overskuddet i selskapet som ikke tas ut som lønn beskattes med 22 prosent.

Sykepenger i enkeltpersonsforetak og AS

I et enkeltpersonsforetak må du dekke de først 16 dagene av sykefravær selv. Deretter får du 75 % av lønnen din dekket av NAV. Om du skal få mer må du tegne ekstra forsikringer.

Om du er ansatt i eget aksjeselskap har du rett på sykepenger som i en «vanlig» jobb. Selskapet dekker sykepengene i de første 16 dagene, og så tar NAV over og dekker 100 %.

Dagpenger i enkeltpersonsforetak og aksjeselskap

I enkeltpersonsforetak har du ikke rett på dagpenger om firmaet går under.

I aksjeselskap har du rett på dagpenger som i en vanlig jobb dersom selskapet går konkurs.

Hvilken foretaksform bør du velge?

Det er mange forhold å ta i betraktning når du vurderer å starte firma. Det lønner seg å gjøre noen utregninger om forventet omsetning, og hvor mye arbeid du vil legge i å styre foretaket.

Dersom du trenger hjelp til å finne ut hvilken foretaksform som lønner seg kan du ta kontakt med oss i Accountor. Vi har rådgivere som kan sette seg ned sammen med deg og se på hva som er mest gunstig for din virksomhet.

Vil du høre mer om prosessen rundt dette? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. 

 

Du kan lese mer om organisasjonsformer på Altinn.no 

 

Share