Hopp til hovedinnhold
Blogg
Grønn omstilling prosjektstøtte

Søk om støtte til grønne prosjekter i bedriften

Planlegger bedriften din prosjekter for å bli mer bærekraftig? Da kan du søke om støtte til grønn omstilling.

Gjennom støtteordningen Grønn plattform kan bedrifter i Norge søke om midler til forsknings- og innovasjonsprosjekter som har grønne og bærekraftige formål.

Hva slags prosjekter kan man søke om støtte til?

Det er et bredt spekter av hva slags prosjekter bedrifter kan søke om støtte til. Du kan søke om midler til alt fra forskningsprosjekter med et bærekraftig formål, til løsninger som er klare til å lanseres på markedet. Det skriver Regjeringen i sin pressemelding.

Formålet med satsningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. Det innebærer vesentlige forbedringer innenfor produkter, tjenester, teknologier eller prosesser, som fører til positiv effekt på klima og miljø. Grønn omstilling skal ikke påføre skade på miljø eller samfunn, og det skal sørge for effektiv bruk av naturressurser. 

Eksempler på aktuelle områder for grønn omstilling er: Fornybar energi, omstilling i leverandørindustrien, hydrogen- og batteriteknologi, sirkulær økonomi, marin sektor.

Flere bedrifter kan gå sammen om prosjektene

Bedriften din kan samarbeide med andre aktører om prosjektene. Det er krav om at at bedriften med prosjektansvaret driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter, og registrert i foretaksregisteret. Enkeltpersonsforetak kan ikke søke.

Hvor mye kan bedriften min få i støtte?

Bedrifter kan søke om støtte på minst 30 millioner kroner og maksimalt 100 millioner kroner.

Prosjekter som har behov for offentlige tilskudd på over 50 millioner kroner vil bli prioritert.

Dette er kostnader du kan søke om støtte til:
  • personal- og indirekte kostnader
  • innkjøp av FoU-tjenester fra kompetansemiljøer forskningsorganisasjoner
  • utstyr (leie/avskrivning instrumenter og utstyr)
  • andre driftskostnader (inkl. materialer etc. til prototype/pilot)

Se Forskningsrådets søknadsportal for fullstendige vilkår for å søke

Hvordan søker jeg?

Man må lage en prosjektbeskrivelse og sette opp et budsjett for å søke om støtte til prosjektet sitt. Søknaden må forklare hvordan prosjektet ditt bidrar positivt til klima og miljø, og ikke påfører skader.

I tillegg skal det legges ved et intensjonsbrev, bedriftsinformasjon, balanse- og resultatregnskap, og CV for prosjektleder og delprosjektledere.

Søknaden sendes inn via denne portalen hos Forskningsrådet, fristen er 12. mai 2021.

Der kan du også ta kontakt med Grønn plattform-teamet, som oppmuntrer til å ha dialog med dem underveis i søknadsprosessen, og hvis man har spørsmål.

Trenger du hjelp til å søke, eller ønsker du en sparringspartner å se over hvilke muligheter bedriften din har for å søke? Ta kontakt med oss i Accountor. Vi har erfaring med å hjelpe bedrifter i alle slags bransjer med å lykkes, og tar gjerne en prat med deg. 

Les mer

Vi har spurt våre kunder

Les hva våre kunder synes om oss

Kundene våre er både store og små, spredt over hele landet. Vi har spurt dem hva de synes om oss
Toiminimen kirjanpito

Nystartet bedrift?

Få hjelp til å lykkes! Det er mye man skal holde styr på når man starter en ny bedrift, og det er viktig å ha en god samarbeidspartner å sparre med.
digitaliser regnskapet

Så enkelt er det å digitalisere regnskapet

Å digitalisere regnskapet er enklere enn du tror, og du vil spare både tid og penger på det. Vi forteller deg hvor du bør starte

Share