Hopp til hovedinnhold
Blogg
woman-man-checking-numbers_1200x628 some

Styrearbeid i vanskelige tider: Styrets plikter i aksjeselskap

Styret i et aksjeselskap har klare ansvarsområder, og plikter å holde seg løpende oppdatert om selskapets økonomi og risikoen ved selskapets virksomhet.

Når det er utfordringer i virksomheten har styret en spesielt viktig rolle, og dette gjør seg gjeldende for mange i disse tider. Det er viktig at du som styremedlem er klar over hva som kreves av styret i et aksjeselskap. Her er det du bør vite.    

Handlingsplikten: Styrets ansvar for egenkapital og likviditet

Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet og at selskapet har en tilfredsstillende egenkapital og likviditet i forhold til selskapets virksomhet og risiko. Hvis dette ikke er tilfredsstillende vil styret ha handlingsplikt i forhold til aksjeloven. Dette gjelder alle selskaper om det er lite eller stort.

Mange styrer i Norge består av en person, som ofte er den samme som er eier og daglig leder i virksomheten. Det er ikke noe forskjell på styrets ansvar selv om det kun består av en person.

Brudd på aksjeloven kan føre til bøter og fengsel

Det er aksjeloven som regulerer styrets ansvar. Brudd på aksjeloven kan føre til bøter og fengsel. Styret kan også bli økonomisk ansvarlig for det tapet kreditorene lider hvis styret ikke kan dokumentere at de har tatt sitt ansvar.

Dette er styrets plikter

Styrets oppgaver består av å:

  • Sørge for god økonomistyring
  • Ha oppdaterte budsjetter (resultat og likviditet)
  • Ha gode nøkkeltall for å følge utviklingen i selskapet
  • Skrive gode styreprotokoller for å dokumenter de vurderinger som styret gjør og hvilke beslutninger som tas
  • Sørge for tilstrekkelig finansiering
  • Sørge for god og riktig informasjon i forbindelse med avleggingen av årsregnskapet om fortsatt drift. Her må det også sies noe om hendelser etter regnskapsårets slutt som kan påvirke selskapet sin økonomiske stilling (hendelser etter balansedagen)
  • Ha en god organisering av selskapet
  • Kan også være nødvendig med ekstra fokus på en beredskapsplan i selskapet dersom det er spesielle risikoer som styret ser i en krise. Eksempler på dette kan være manglende leveranser av råvarer, mange syke medarbeidere som kan føre til manglende levering til kunder med mere

Pass på å dokumentere styrearbeidet godt

For å unngå at styret kan settes i ansvar ved en eventuell konkurs er det ekstremt viktig at dokumentasjonen knyttet til styrearbeidet er god. Det er sannsynligvis mange selskaper der det gjøres veldig mye godt styrearbeid uten at dette dokumenteres. I en situasjon der selskapet da går konkurs vil det være mye lettere at styret blir stilt til ansvar. Eksempel på styremøteprotokoll som tilfredsstiller aksjelovens krav til slik protokoll finner du ved å klikke her.

Vi i Accountor kan bistå deg med økonomiske underlag og hjelp til gjennomføring av styrearbeid. Send oss en e-post på hei@accountor.no, eller fyll ut kontaktskjema her. Dersom du er kunde er det bare å ta kontakt med din faste kontaktperson.

 

Det kan være nyttig å sette seg enda mer inn i styrets ansvar i aksjeloven. Her er de viktigste delene for deg som er styremedlem:

§ 3-4. Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet

§ 3-5. Handleplikt ved tap av egenkapital

§ 6-12. Forvaltningen av selskapet

§ 6-13. Styrets tilsynsansvar

Share