Hopp til hovedinnhold
Blogg
Ta ut utbytte fra aksjeselskap

Utbytte fra aksjeselskap i 2021? Slik kan du spare skatt

Skal dere dele ut utbytte i aksjeselskapet? Det kan være lurt å vedta utbytte i løpet av desember 2021, i stedet for å vente til 2022. Dette kan du nemlig spare noe skatt på. Her er hvorfor:

Skattesatsen for utbytte vil sannsynligvis øke i 2022

I statsbudsjettet som skal vedtas av Stortinget i løpet av desember ligger det forslag om å øke oppjusteringsfaktoren for utbytte i aksjeselskap fra 1,44 til 1,6. Dette innebærer at skattesatsen for utbytte øker fra 31,68% til 35,2%. 

Vedta utbytte i løpet av desember 2021

Om dere skal dele ut utbytte i et aksjeselskap vil aksjonærene altså kunne spare en del skatt ved å vedta utdeling av utbytte i løpet av desember 2021, i stedet for å vente til 2022. Om utbetaling av utbyttet skjer før eller etter nyttår har ikke betydning for den skattemessige tidfestingen.

Utbytte som vedtas før årsskiftet kan vedtas som:

Tilleggsutbytte 

Tilleggsutbytte forutsetter at selskapet er i posisjon til å kunne dele ut utbytte basert på regnskapet for 2020 samt at det ikke er skjedd noe i 2021 som påvirker dette bildet.

Ekstraordinært utbytte

Kan benyttes der hvor en i tillegg ønsker at styrkning av egenkapitalen hittil i år skal inngå som en del av utbyttegrunnlaget. Ekstraordinært utbytte medfører at mellombalanse må fastsettes i ekstraordinær generalforsamling og sendes til Regnskapsregisteret. 

Mellombalansen må være registrert og kunngjort av Regnskapsregisteret før ekstraordinært utbytte kan utdeles.  For å få gjennomført dette før nyttår må mellombalansen være sendt i Altinn til Regnskapsregisteret senest 20. desember.

Ta kontakt med oss i Accountor dersom du trenger hjelp til noe av dette, eller trenger gode råd for hva som er smart å gjøre. 

Kontakt oss

Regnskapsfører kontakt

Share