Hopp til hovedinnhold
Blogg

Utsetter betalingen for skatt og avgift

29. januar la regjeringen frem et nytt forslag til økonomiske tiltak for næringslivet som er rammet av koronapandemien. Her er en oversikt over de aktuelle tiltakene:

Merk at tiltakene foreløpig er forslag fra regjeringen, som skal opp til vurdering i Stortinget

Utsatt betaling av skatt og avgift for bedrifter til 1. juli

Regjeringen har foreslått å forlenge ordningen for utsatt betaling av skatt og avgift for bedrifter. Bedrifter foreslås å få ny utsettelse av skatt og avgifter frem til 1. juli.

Ordningen gjelder for bedrifter som har hatt store tap i inntekter, og gjør at de kan utsette skatteregningen til staten. Betalingsutsettelsesordningen skulle egentlig vare ut februar 2021. Regjeringen foreslår å forlenge den ut juni 2021.

Betalingsutsettelsesordningen gjelder ikke for merverdiavgift som forfaller etter 12. april. Men bedrifter kan fortsatt søke om utsatt frist for merverdikrav etter ordinære regler.

Bedrifter som har fått betalingsutsettelse etter den midlertidige betalingsutsettelsesordningen kan betale ned det utsatte beløpet over seks avdrag i perioden 30. juli – 31. desember 2021, skriver Finanstilsynet.

Kompensasjonsgraden foreslås å økes til 85 %

Bedrifter som har hatt store tap på grunn av koronapandemien har kunnet søke om å få støtte fra staten til å dekke opptil 80 % av de faste utgiftene sine. I den nye kompensasjonsordningen har man søkt for månedene januar og februar 2020.

Regjeringen foreslår nå å øke kompensasjonsgraden til 85 %.  Forslaget er lagt frem fredag 29. januar, og skal til høring i Stortinget.

Forlenging av kompensasjonsordningen foreslås

Det er foreslått å utvide kompansasjonsordningen til å vare ut juni.

Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 1 milliard kroner til tilskudd til kommuner, som kan bruke dette på å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av koronatiltakene. Kommunene skal selv kunne tilpasse utbetalingene.

For å støtte opp om langtidsledige permitterte i arbeidslivet foreslår regjeringen å bevilge 1 milliard kroner, som skal gå til blant annet arbeidsmarkedtiltak, økt bevilgning til Nav, og opplæringstiltak. 

Arbeidsgiverperioden blir fortsatt ti dager

NHO og Virke har bedt regjeringen om å korte ned arbeidsgiverperioden fra ti dager til to dager, slik ordningen var i mars 2020. Ved en slik ordning vil staten ta regningen for å betale lønn til permitterte ansatte fra dag tre. Regjeringen har ikke lagt frem slike endringer, og arbeidsgiverperioden vil fortsette å være på ti dager.

 

 

Share