Hopp til hovedinnhold
Kaffepause med smilende kvinner

Accountor Aurland

Ser du etter eit rekneskapsfirma i Aurland og omland? Hos Accountor Aurland har me kundar innan dei fleste bransjar, og hjelper dei med rekneskap, lønn og rådgiving. Ved å overlata rekneskapen din til oss, kan du fokusera på å driva verksemda di, medan me tek oss av dei økonomiske aspektane.

Lokal tilhøyrsel og tilgjengelegheit er viktig for oss

Accountor Aurland har eit sterkt engasjement rundt lokal ekspertise. Me har kontor sentralt i Voss sentrum, noko som gjer oss tilgjengelege for bedrifter over heile regionen. Uansett kvar du er, er me klare til å møta behova dine og tilby tenestene våre der du er.

Du finner oss her: 

Telefon: 57 63 31 44

Fjordsenteret -  Onstadvegen 25, 5745 Aurland, 

To kvinner prat over kaffe

Totalleverandør av rekneskaps- og rådgivingstenester

Accountor Aurland tilbyr problemfrie og sikre løysingar for framtida, slik at du kan fokusera på kjerneverksemda.

Me veit kor viktig det er å ha ein påliteleg partnar for rekneskap og økonomisk rådgiving, og me jobbar hardt for å vera nettopp det for deg. Accountor er totalleverandør av alt innan rekneskaps- og rådgivingstenester (rådgiving, fakturering, rapportering, lønnshandtering, personaloppfølging, sjukepengehandtering, reiserekningar m.m.). Me har eigne dedikerte spesialistar på inkasso og økonomisk rådgiving.

Hos oss finn du den nyaste teknologien og beste praksis i bransjen, noko som gjer at me kan tilby kundane våre effektive og moderne løysingar for alle rekneskapsbehovet deira. Me legg stor vekt på å byggja langvarige relasjonar med kundane våre, og me er alltid tilgjengelege for å svara på spørsmål og gi råd. Målet vårt er å hjelpa deg og bedrifta di med å lykkast og veksa. La oss vera den strategiske forretningspartnaren din!

Skreddarsydd for suksessen din

Me forstår at kvar bedrift er unik, og derfor tilbyr me deg og bedrifta di tilpassa tenester innanfor rekneskap, lønn og rådgiving. Dette er viktig for å løysa bedrifta di spesifikke behov - anten det er behov for strategisk planlegging, kostnadskontroll, eller investeringsråd, er dei økonomiske ekspertane våre klare til å rettleia deg på vegen til suksess.

Kombinasjonen av svært dyktige fagfolk med lokal ekspertise og høg effektivitet, med klart definerte kommunikasjonslinjer, gjer det lettare for oss å alltid levera det me skal, i tide. Det gjer det òg lettare for kundane våre å halda oss ansvarlege om me ikkje klarer å gjera som me har lova. Det er den perfekte moglegheita til å vinna tillit og respekt frå kundane våre.

Det er derfor me er både dedikerte og forplikta til levera som lova, kvar einaste gong.

Mann som ser utover, bygning i bakgrunnen
Lidenskap for menneske og tal

Bli ein a+ kollega!

Draumar du om ein karriere som rekneskapsførar, lønnsmedarbeidar eller kundeansvarlege? Som Nord-Europas største aktør innan økonomi og rekneskapstenester, er me alltid på jakt etter nye kollegaer. Me tek imot søknader kontinuerleg, så viss du er lidenskapeleg oppteken av rekneskap, lønnsarbeid eller rett og slett berre liker å jobba med menneske så oppmodar me deg til å søkja.

Kontakt oss

 
 

Share