Hopp til hovedinnhold
Blogg
Kvinne som kikker undrende opp på bilagspermer. Lurer på hvilken hun skal velge

5 nøkkeltall fra årsregnskapet du bør følge

Sitter du og klør deg selv i hodet over årsregnskapet? Det er nyttig å forstå hva tallene prøver å fortelle deg, siden de forteller deg om bedriftens situasjon og utvikling det siste året. Disse tallene kan brukes videre og er innspill til hvordan du bør allokere dine ressurser for å oppnå et bedre resultat. Vi har dratt ut fem nøkkeltall som er nyttige å følge ekstra med på.  

 1. Soliditetsgrad 

Har bedriften din høy soliditetsgrad? Så bra! Jo høyere graden din er – jo bedre evne har bedriften din til å lide et større tap (om det skulle oppstå) og ikke i like stor grad for å risikere å gå konkurs. 

 Men hva betraktes egentlig som en høy soliditetsgrad? Alt over 40 prosent regnes som meget god soliditet, 20 prosent som god, men i noen tilfeller kan 10 prosent betraktes som tilfredsstillende. Så klarer din bedrift å opparbeide en slik prosent (40), så er det liten grunn til bekymring.  

hvordan beregner man soliditet?

Det finnes flere måter å måle et selskaps soliditet. Nedenfor presenteres den mest vanlige:

Soliditet = Verdijustert* egenkapital / Totalkapital

*Den verdijusterte egenkapitalen er et bedre mål på aksjonærenes kapital enn egenkapital. Verdijustert egenkapital beregnes som:

Verdijustert egenkapital = Markedsverdi - Netto gjeld

 1. Lønnsomheten  

Når man startet et selskap, er målet (for de fleste) å bli lønnsomme på sikt. Dette kan ta tid og det finnes det flere grunner til. Det kan omhandle alt i fra modenhet til hvilke investeringer som blir gjort for å realisere de fremtidige ambisjonene. Uavhengig av disse faktorene er det viktig å ikke la denne posten gå i glemmeboka. Det kan jo hende at det er noen punkter som må justeres underveis.  

I årsregnskapet finner du tre gode pekepinner på hvordan lønnsomheten til din bedrift har vært det siste året:  

 • Ved å beregne nettoresultat (inntekt minus kostnader) finner du ut lønnsomheten. Da vet du hvor mye bedriften din har tjent i løpet av året.  

 • Du kan også beregne lønnsomheten ut ifra forholdet mellom nettoresultat og egenkapital eller nettoresultat og omsetning. Tallene du får indikerer hvor lønnsom bedriften er i forhold til omsetning eller egenkapitalen.  

 • For å forstå lønnsomhetsbildet enda mer. kan det være hensiktsmessig å titte innom faktorer knyttet til lån og avskrivninger på eiendeler. Det koster å tjene penger og det er viktig med en god kostnadskontroll (mindre kostnader, enn inntekter).  

Slik kan du pådra deg bedre forståelse av din bedrifts lønnsomhet, dersom den skal overleve på lengre sikt. Det anbefales en vekst på et par prosent for sunn vekt.  

 1. Gjeldsgrad 

Når vi allikevel er inne på kostnader, så kan vi gå over til gjeldsgraden. Gjeldsgrad beskriver hvor mye av eiendeler som er finansiert med gjeld i forhold til egenkapital. Desto mer som er finansiert med gjeld, desto høyere er antatt risiko. Derfor bør bedriftene jobbe for å holde graden nede for å oppnå soliditet. En tommelfingerregel kan være å holde gjeldsgraden på 2 eller lavere.  

 1. Avkastningsgrad  

Avkastningsgraden er et sentralt nøkkeltall. Den illustrerer selskapets evne til å forrente den samlede kapitalen – egenkapital og fremmedkapital (gjeld), og forteller hvor mye avkastning man får på den samlede kapitalen. Den bør være minimum lik gjeldsrenten, men helst høyere.  

Hvilke faktorer kan påvirke avkastningen? 

Generelt sies det at jo høyere risiko, jo høyere potensiell avkastning, men det kan være vanskelig å generalisere hvilke faktorer som kan påvirke mest. Noen faktorer som kan påvirke er risikonivå, investerings likviditet og tidshorisont.  

 1. Dekningsbidrag 

Bedriftens dekningsbidrag sier noe om lønnsomheten til varen/tjenesten du tilbyr, og skal kunne dekke faste utgifter som lønn, husleie, strøm og lignende som ikke endrer seg betraktelig på kort sikt. Så hvis dekningsbidraget et større enn de faste kostnadene, ja, da går bedriften din med overskudd. Hurra!  
 

Hvilke andre nøkkeltall finnes det? 

Selv om vi har valg å sette søkelys på fem spesifikke i dette innlegget har vi laget en fullstendig liste av nøkkeltall du bør følge med på i sin helhet: 

 • Overskuddsgrad 

 • Avkastningsgrad 

 • Egenkapitalens forrentning 

 • Dekningsgrad 

 • Nullpunktsomsetning 

 • Kundenes omsetningshastighet 

 • Leverandørenes omsetningshastighet 

 • Varelagerets omsetningshastighet 

 • Soliditetsgrad 

 • Likviditetsgrad 

Trenger du hjelp med årsregnskapet? Ikke nøl med å ta kontakt, så gir vi deg et tilbud

 
 

Share