Hopp til hovedinnhold
Blogg
men-working-laptops

5 ting om streik: Dette bør du vite som ansatt

Når ansatte blir tatt ut i streik, er det ofte et resultat av uenigheter eller misnøye med arbeidsforholdene. Streik kan være en kraftig måte for arbeidstakere å påvirke arbeidsgiveres beslutninger og oppnå endringer i arbeidsforholdene sine. Men det er også en kompleks prosess som kan ha alvorlige konsekvenser for både arbeidsgivere og arbeidstakere. I dette innlegget vil vi forklare noen faktorer som du kan forvente under en streik og hva det vil si for deg som arbeidstaker under perioden. 

Får jeg lønn av arbeidsgiveren min under streik? 

Er bedriften din tatt ut i streik eller lockout (hel eller delvis arbeidsstans) bortfaller kravet om lønnsplikt hos arbeidsgiver. Heldigvis vil de fleste fagorganisasjoner betale streikebidraget for hver dag streiken pågår. Dette bidraget er også skattefritt.  

Gjelder det samme med sykepenger som for lønn? 

Ja, det stemmer. Her er det NAV som overtar skal overta ansvaret. Men om en arbeidstaker har rett på sykepenger fra den offentlige instansen kommer an på når sykemeldingen har tredd i kraft.  

Sykemeldt før streiken 

Da opprettholder du din rett til sykepenger og arbeidsgiver betaler sykepenger til og med dagen før arbeidet stanset opp. Etter dette er det NAV som har betalingsansvaret frem til streiken er over. Det er viktig å merke seg at NAV kun utbetaler sykepenger inntil 6 G. Dette gjelder selv om du tjener mer enn dette.  

Sykemeldt under streiken 

Blir du sykemeldt mens streiken pågår, har du ingen rett på sykepenger så lenge arbeidet er nedlagt. Du vil derimot få streikebidrag på lik linje med andre streikende (om dere er omsluttet av en slik ordning). Skulle streiken avsluttes og du enda er sykemeldt, vil arbeidsgivers forpliktelse til å betale sykepenger gjenopptas fra dagen arbeidet starter opp igjen.  

Kan ferieplanen bli endret? 

Dersom ferien din er fastsatt til en periode som plutselig sammenfaller med en streikeperiode, så skal ferien avvikles på vanlig måte, med mindre du og din leder blir enige om noe annet. Det er dog en forutsetning om at feriepenger har blitt utbetalt. Dersom det ikke har blitt utbetalt feriepenger, følger det av ferieloven at ferien ikke kan regnes som avviklet.  

Så... I utgangspunktet kan planlagt ferie gå som normalt under streiken dersom feriepenger ligger til grunn. Men det er viktig å huske på at arbeidsgiver kan velge å endre på ferieplanen om det handler om bedriftens behov.  

Hva skjer med naturalytelser og forsikringer under streikeperioden?  

Er bedriften din ute i streik skal alle eiendeler som arbeidsgiver er i besittelse av (som arbeidsgiver eier), leveres inn. Dette gjelder alt fra mobiltelefon, pc, firmabilen eller andre verktøy som brukes i arbeidshverdagen. Arbeidsgiver trenger ikke å betale for diverse abonnementer, bredbånd eller for andre naturalytelser til de ansatte som er tatt ut i streik. Dersom arbeidsgiveren din skulle velge å gjøre det vil det utløse skatt på alle dekte utgifter, siden du som ansatt ikke har tjenstlig behov for disse tjenestene under streikeperioden.  

Når det gjelder forsikringer så blir de også suspendert under streikeperioden. Mange fagforeninger har derimot egne skade- og gruppelivsforsikringer for sine medlemmer for å beskytte dem ved eventuell streik. Er du medlem av fagforening burde du sjekke om din forening tilbyr dette.  

Kan noen andre bli satt til å gjøre jobben min under streikeperioden? 

Nei, er du tatt ut i streik skal det ikke settes inn enn annen person til å gjøre jobben din. Dette anses som streikebryteri. Selv om dette ikke er lovfestet er arbeidslivet enige om hvilke spilleregler som må følges.  

Er du ikke tatt ut i streik skal du gjøre jobben din som vanlig, men ikke påta deg arbeidsoppgaver som vanligvis tilhører en kollega i streik. Har din leder overordnet ansvar for at oppgavene må bli utført, kan hen selv gå inn å gjøre dem.  

Share