Hopp til hovedinnhold
Blogg
konsulent møter ansatt

5 tips for en god avslutning på arbeidsforholdet

Å avslutte et arbeidsforhold kan være like viktig som begynnelsen. De siste årene har offboarding  blitt et sentralt begrep i HR-verdenen, og en god avslutning legger grunnlaget ikke bare for siste arbeidsdag, men også tiden videre. Det er flere grunner til at det er behov for offboarding. Det kan være alt i fra nye muligheter til nedbemanning, men uansett grunn er det viktig å ha gode rutiner. 

Vi gir deg 5 gode tips som vil være med på å gjøre prosessen for deg og den (snart tidligere) ansatte positiv, ryddig og samtidig opprettholde et godt forhold til hverandre videre.  

Lag en plan for kunnskapsoverføring 

I løpet av overgangsperioden kan det være nyttig å lage en plan for å overføre kunnskapen din til den som skal overta stillingen din. Identifiser viktige prosesser, dokumenter og informasjon som er nødvendig for at den neste personen skal lykkes. Dette vil bidra til en jevn overgang og sikre kontinuitet i arbeidet hos din tidligere arbeidsgiver. 

Lag en sjekkliste 

Før du forlater skuta er det flere praktiske ting so må sjekkes av, av leder, HR og IT. Lag en sjekkliste som viser hvilken rekkefølge oppgavene skal utføres for alle ansatte og respektive instanser for at prosessen skal bli mest mulig ryddig.  

Eksempel på ting som må sjekkes av før sluttdato kan være: 

  • Rydde ut pulten eller kontoret  

  • Levere inn PC og annet utstyr som tilhører bedriften 

  • Avslutte diverse tilganger 

  • Avstemming i HR-portalen (arbeidstid, feriedager etc.) 

  • Lage sluttattest 

  • Gjennomføre sluttsamtale 

  • Levere adgangskort 

Fullfør pågående arbeid 

Pass på at du og den ansatte gjør en innsats for å fullføre eventuelle pågående prosjekter og oppdater relevante dokumenter før hen forlater stillingen. Dette viser profesjonalitet og omsorg. Det kan også bidra til å sikre at arbeidet til den avtroppede ansatte ikke blir forstyrret etter at hen har gått og sikre en “smooth” overgang til den som overtar stillingen. 

Ivareta den ansatte frem til siste arbeidsdag 

Siste arbeidsdag er ikke når oppsigelsen ligger på bordet, det er enda flere måneder frem i tid. Så vis at du er den arbeidsgiveren som du solgte deg inn som ved intervjuet, ved å følge opp den ansatte til siste slutt. Tilrettelegg også for en god avslutningssamtale for å samle kunnskap om hvordan du som arbeidsgiver kan bli bedre, og hva som har vært bra i tiden den ansatte har jobbet hos dere. En god plattform for å hente oppriktige meninger.  

Om du velger å ta den ved utlevering av sluttattest eller tidligere i oppsigelsesperioden er opp til deg.  

Ikke nødvendigvis “et siste farvel”  - hold kontakten! 

Sist, men ikke minst... Avslutningen av et arbeidsforhold betyr ikke at du skal avslutte forbindelsene med tidligere kolleger og arbeidsgivere. Vedlikehold ditt profesjonelle nettverk ved å koble deg til dem på plattformer som LinkedIn og hold kontakten, eller ta en kaffe om du tilfeldigvis skulle befinne deg i nærheten. Dette kan åpne dører for fremtidige muligheter, referanser og ikke minst varige relasjoner. 

 

Inspo: Simployer 

Share