Hopp til hovedinnhold
Blogg
Dame snakker i telefon i et åpent landskap med masse planter

6 tips for et effektivt lønnsoppgjør

I en tid der økonomisk usikkerhet fortsatt henger over oss som etterslep av pandemien, står bedrifter overfor den årlige utfordringen med lønnsoppgjør. Med inflasjon og renteøkninger som presser kostnadene oppover, og ansatte som forventer lønnsøkninger, er det viktigere enn noen gang å nærme seg lønnsoppgjør med en strategisk og veloverveid tilnærming. For små og mellomstore bedrifter (SMBs) som ikke er bundet av tariffavtaler, blir dette en øvelse i balanse – å belønne ansatte rettferdig samtidig som man sikrer bedriftens økonomiske helse og konkurranseevne.

I samarbeid med MyPeople, deler vi seks sentrale tips for å gjennomføre effektive lønnsoppgjør i din SMB. Fra etablering av en transparent lønnspolicy til å utforske alternative insentiver til lønnsøkning, disse trinnene vil hjelpe din bedrift å navigere i lønnsforhandlingene på en måte som styrker både medarbeiderengasjement og bedriftens bunnlinje.

"Vår erfaring strekker seg fra lønnshåndtering med fagforeninger til ikke-tariffbundende selskaper. Uavhengig av dette ser vi at suksesskriteriene er de samme: Gode prinsipper for lønnsfastsettelse, nøye økonomisk planlegging av rammen, forhåndspunkter og respektfull dialog mellom partene underveis. Det er bedriften som fastsetter den økonomiske rammen. En solid forståelse av bedriftens beslutningsrett er essensiell for en effektiv forhandlingsprosess" – Jeanette Bergheim | Daglig Leder MyPeople AS 

Les mer om tjenestene til Mypeople her 

1. Ha en lønnspolicy som samsvarer med bedriften din 

En veldefinert lønnspolicy er hjørnesteinen i ethvert effektivt lønnsoppgjør. Den bør være transparent og forklare prosessen for fastsettelse av lønn, inkludert de faktorer som tas i betraktning ved vurdering av den enkeltes lønn og tidspunktene for justering. En slik policy bidrar til å skape stabilitet og forutsigbarhet, og sikrer at alle ansatte forstår grunnlaget for deres lønnsutvikling. Det er viktig at prinsippene for individuell lønnsjustering er klart definert og kommunisert, slik at de ansatte vet hva de kan forvente basert på deres prestasjoner og bedriftens økonomiske situasjon.

2. Utarbeid et lederverktøy

For å støtte ledere i lønnsforhandlingsprosessen, er det essensielt å utvikle et verktøy som er både intuitivt og informativt. Dette verktøyet bør gi lederne tilgang til historiske data om individuelle lønnsjusteringer og muliggjøre beregninger av totalkostnader for deres team. Med et slikt verktøy kan lederne, HR og finansavdelingen kontinuerlig overvåke og justere lønnsforslagene i henhold til bedriftens totale økonomiske ramme.

Trenger du et tilpasset HR-system? Ta kontakt med: accountor@mypeople.no 

 

3. Tidlig involvering av ledere 

Ledere har en kritisk rolle i lønnsoppgjørsprosessen, da de er de som kommuniserer bedriftens lønnspolicy og prosedyrer til de ansatte. Det er derfor viktig å involvere lederne tidlig i prosessen og sørge for at de har de nødvendige verktøyene for å gjennomføre lønnsjusteringer. Dette inkluderer tilgang til markedsdata og lønnsstatistikk, som er uvurderlig for å forstå konkurransesituasjonen i arbeidsmarkedet og sikre rettferdige lønnsnivåer.

4. Årets justering - hva er rammene? 

Det er avgjørende for ikke-tariffbundne bedrifter å definere en klar ramme for årets lønnsøkning. Denne rammen bør ta hensyn til bedriftens økonomi, produktivitet, aktivitetsnivå og markedsutsikter. Det er også fornuftig å vurdere utfallet av frontfag-forhandlingene, da disse gir en indikasjon på den generelle lønnsutviklingen i markedet og kan fungere som en retningslinje for bedriftens egne lønnsforhandlinger.

5. Ha andre alternativer til lønnsøkning 

Det er ikke alltid mulig for en bedrift å møte de ansattes forventninger til lønnsøkning. I slike tilfeller er det viktig å identifisere alternative insentiver som kan tilbys. Dette kan inkludere:

  • Fleksible arbeidstidsordninger
  • Ekstra feriedager
  • Muligheter for eierskap i selskapet gjennom opsjoner eller aksjer

 

Slike alternativer kan være like attraktive som lønnsøkninger og bidra til å tiltrekke og beholde talentfulle ansatte.

6. Kommunikasjon er nøkkelen 

Lønnsoppgjør kan være med på å påvirke medarbeiderengasjement og motivasjon. Det kan derfor være lurt å vurdere hvordan ansatte på best måte kan involveres i prosessen, og hvordan kommunisere tydelig om selskapets lønnspolicy. Det bør jobbes kontinuerlig med å bygge tillit og god kommunikasjon med fagforeninger og ansattrepresentanter. For å få til gode løsninger og et velfungerende samarbeid, er det viktig å respektere hverandres roller og sette seg godt inn i konsekvensene av de beslutninger som tas. Sammen kan partene sikre at det er likebehandling og mangfold i lønnspolitikk og prosesser. Og sist men ikke minst, sørg for at alle mottar skriftlig informasjon om sin endelige lønnsjustering.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med din HR utfordring. ​Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Kontakt oss på:

accountor@mypeople.no 

Share