Hopp til hovedinnhold
Blogg
Taxes

7 endringer i skattemeldingen du bør vite om

Skattemeldingen blir enklere, og det er en lettelse for mange. Dette gjelder både bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Dette er endringene.  

Hvorfor endres skattemeldingen?  

Hvorfor ha det vanskelig, når man kan gjøre det lett? Frem til nå har næringsdrivende sendt inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer på nærmere 60 stk totalt med til sammen 6 500 felt. I disse feltene må bedriften selv vite hva som gjelder, og det er ofte tidskrevende og komplisert. Med den nye løsningen skal det bli redusert tidspunkt og heve kvaliteten på innsendingene.  

Dette skjer i 2023 

I 2023 (for inntektsåret 2022) vil mange bedrifter gradvis kunne bruke den nye skattemeldingen. Den må leveres igjennom et årsoppgjør- eller regnskapssystem. Det er systemer som blir brukt som avgjør om du har mulighet til å benytte deg av den nye skattemeldingen. For alle enkeltpersonforetak skal det være mulig å benytte skattemeldingen. Dette ble mulig allerede i 2022, men bedrifter har måttet vente til 2023. Merk at i 2024 blir det obligatorisk for alle å bruke denne skattemeldingen. Det vil si at du ikke har mulighet til å bruke skjemaet i Altinn lengre.

Hva er endringene? 

Vi har oppsummert syv punkter som har blitt nytt i skattemeldingen:

  1. Næringsoppgaver og vedleggsskjemaer blir erstattet med en næringsspesifiksjon som må vedlegges i skattemeldingen. Skatteetaten har oppsummert på sine sider hvilke skjemaer som blir gjeldende når du leverer skattemeldingen i 2023 

  1. Det blir ny struktur på næringsspesifikasjonene, og data som hører sammen naturlig blir samlet  

  1. Skattemeldingen skal leveres gjennom et regnskap- eller årsoppgjørssystem som støtter innsending fra 2023 for bedrifter. Selvstendig næringsdrivende kan velge inntil videre om de vil levere skattemeldingen og næringsspesifikasjon på skatteetaten.no eller fra et regnskapsprogram 

  1. Alle skjemaer som gjelder særskattområder blir en del av skattemelding med næringslivspesifikasjoner i 2024. I tillegg vil de omfatte følgende skjemaer: Regnskapsutdrag, kontrollerte transaksjoner og mellomværender, begrensing av rentefradrag, uttak fra norsk beskatningsområde og unntak for rentebegrensning for selskap mv. Konsern  

  1. Skatteetaten skal så langt det lar seg gjøre, gjenbruke informasjonen som allerede finnes, så du slipper å måtte sende inn samme informasjon flere ganger. Jippi! 

  1. Ny valideringstjeneste gir deg tilbakemelding umiddelbart ved ulogiske tall eller differanser i skattemeldingen. Det gjør det lettere for deg å rette opp feil før innsending  

  1. Innsending via regnskaps- eller årsregnskapsprogram av skattemeldingen vil være tettere integrert opp mot Skatteetatens systemer, og du vil få direkte tilbakemelding på kvalitet og innhold  

Hvordan skal den leveres? 

For enkeltpersonforetak, vil du i noen regnskaps- eller årsoppgjørsprogram kunne ta stilling til og sende inn all informasjon om foretaket og deg privat direkte fra programmet. I andre programmer overfører du informasjon om enkeltpersonforetaket og sender inn informasjonen om deg privat på nett via Skatteetaten. Driver du flere næringer eller enkeltpersonforetak, skal du kunne levere en næringsspesifikasjon med én felles oppstilling av balanse og resultat. Fordelingen mellom foretakene og næringstypene gjøres i teamet “beregnet næringsinntekt”.  

Når det gjelder aksjeselskap skal skattemeldingen leveres uavhengig av din private informasjon.  

Trenger du hjelp med skattemeldingen? Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 
 

Share