Hopp til hovedinnhold
Blogg
gult stetoskop på blå bakgrunn

7 vanlige misforståelser om sykemelding

Til tross for at sykemeldinger er et kjent tema i arbeidslivet, florerer det fortsatt mange myter og misforståelser rundt dette. Enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver, er det viktig å kjenne til sannheten bak noen av de vanligste mytene om sykemelding. Å være informert og oppdatert kan bidra til en bedre forståelse av prosessen og sikre at riktige tiltak blir tatt. I dette blogginnlegget skal vi avsløre sannheten bak 7 vanlige myter om sykemelding. 

 1. “Når jeg er 50% sykemeldt, skal jeg bare jobbe halvparten av tiden jeg ellers jobber.”  

Kanskje ikke helt sånn nei. Med en gradert sykemelding har du mulighet til å møte opp på jobb som vanlig og jobbe i ditt eget tempo. Det som skiller deg fra andre kolleger i denne perioden er effektivitetsnivået. Den blir jo oftest litt dårligere når man ikke er helt frisk. Derfor må du være på jobb i så lang tid (som du trenger) for å få utført 50% av det arbeidet du gjorde før du ble syk. Husk å ha åpen dialog med både lege og arbeidsgiveren din for å justere nivået etter hvert som du blir i bedre form.  

 1. "Arbeidsgivere kan ikke gjøre noe når ansatte er sykmeldt" 

Selv om arbeidsgivere ikke kan kreve at sykemeldte kommer på jobb, betyr det ikke at de er maktesløse. Du som arbeidsgiver kan og bør ta initiativ til å opprettholde en god dialog med din sykemeldte ansatt, tilrettelegge arbeidsoppgaver og vurdere alternative arbeidsoppgaver eller tilpasninger for å sikre en smidig tilbakegang til arbeidet. 

 1. “Om jeg har rett på sykepenger et det legen min som avgjør” 

Ikke helt... Legen skriver kun sykemeldingen, men det er NAV som tar stilling til om du har rett på dem. Et av kravene er at du må være arbeidsufør pga egen sykdom. Andre faktorer som sorgreaksjoner, arbeidsplasskonflikter, permittering, konkurs eller skilsmisse gir i seg selv ikke rett på sykepenger.  

 1. “Arbeidsgiver kan ikke stille spørsmål i sykemeldingsperioden”  

Mange tror at arbeidsgiver ikke har rett til å stille noen spørsmål under sykemeldingsperioden, men faktumet er at for å tilrettelegge for veien videre, er dette helt nødvendig. Men hva kan arbeidsgiveren spørre om? Jo, listen får du her: 

 • Hvordan blir din evne til å utføre arbeid påvirket? 

 • Hva tror du at du kan utføre av arbeidsoppgaver nå? 

 • Kjenner du våre muligheter for å tilrettelegge? 

 • Hva kan du ikke gjøre? 

 • Får du den hjelp og den behandling du trenger? 

 • Hvor lenge tror du (eller legen din) det tar før du er tilbake i jobb? 

 • Kan fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen? 

 • Hvilke forhold på jobben kan ha virket inn på din helse? 

 • Ønsker du kontakt med bedriftshelsetjenesten? 

 • Har du diskutert gradert sykemelding med din lege? 

 • Er det andre ting som kan ha betydning for din evne til å utføre arbeidet ditt? 

 • Kjenner du til rutinene og hva som skjer fremover? 

Det anbefales å ha gode skriftlige rutiner rundt disse punktene og invitere til dialog med den ansatte (og eventuelt legen om nødvendig). 

 1. “Det holder å sykemelde seg over telefon”  

Om du ikke har mulighet til å få legetime på dagen, kan en telefonsamtale godkjennes som en midlertidig løsning, men du må allikevel skaffe papirene så fort som mulig hos et personlig besøk hos legen.  

 1. “Sykemeldinger er bare en unnskyldning for å ta fri" 

Her setter vi det litt på spissen kanskje, men mange kan tro at sykemeldinger er et påskudd for å få ekstra fridager. Sannheten er at sykemeldinger er nødvendige når man er syk og ikke i stand til å utføre arbeidsoppgavene sine på en tilfredsstillende måte. Det er viktig å respektere og støtte ansatte som virkelig trenger tid til å komme seg og bli friske. 

 1. “Jeg kan reise på utenlandsferie mens jeg er sykemeldt” 

Du har lov til å ta ut lovbestemt ferie og dra til utlandet når du er sykemeldt, men da får du ikke feriepenger i den perioden du er borte. Hovedregelen for å få sykepenger at du oppholder deg i Norge. Derfor må du si ifra før du foretar deg en sånn reise og krysse av “ferie” på sykemeldingsblanketten.

 

 

Kilder: VNR , Adressa 

Share