Hopp til hovedinnhold
Åpenhetsloven
Blogg

Åpenhetsloven – hva betyr dette for din virksomhet?

Fra 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. En lov som pålegger virksomheter en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og pålegger også informasjonsplikt.

 

Hva er åpenhetsloven?

Åpenhetsloven er en lov for å fremme virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter, og anstendig arbeidsforhold.  Informasjonen skal være tilgjengelig og redegjøres for i en rapport, hvor det også skal komme frem hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser om det skulle oppstå. Foreløpig er det ingen forskriftet knyttet til den nye loven, og i følge forbrukertilsynet er det heller ingen planer om dette.

Hvilke virksomheter gjelder loven for?

Loven gjelder for virksomheter som hører hjemme i Norge, tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge, og som er skattepliktig etter norsk lovgivning.

Så hva definerer en stor virksomhet?

Alle virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5 eller overskrider minst to av disse vilkårene på balansedagen:

  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret – 50 årsverk
  • Balansesum – 35 millioner kroner
  • Salgsinntekt – 70 millioner kroner

 

Når gjelder dette?

Informasjonsplikten er gjeldene fra den trer i kraft (1. juli 2022), men redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene skal senest offentligjøres den 30.juli 2023. Det er derfor viktig å komme i gang med arbeidet rundt dette så raskt som mulig.

Det er også viktig å huske på at den må utføres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (Jf. Åpenhetsloven §4). Hovedregelen er at all informasjon skal gis skriftlig, være dekkende og forståelig skrevet.  

Ha en plan

For å overholde pliktene som åpenhetsloven setter, kan det være hensiktsmessig at styret i virksomheter utarbeider en plan om hvordan aktsomhetsloven skal gjennomføres. Denne planen må også omfatte leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser.   

Forbrukertilsynet anbefaler å starte med følgende punkter for planen:

  • Styret skal handle ansvarlig og lage en plan for hvordan aktsomhetsloven skal gjennomføres. Ansvaret for planen skal tydelig plasseres i virksomheten og følge lovens retningslinjer for offentliggjøring og redegjørelse av aktsomhetsvurderinger. Blir dette gjennomført overholdes informasjonsplikten slik den skal.
  • Etablering og kartlegging av retningslinjer for hvordan virksomheten skal jobbe for et anstendig arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Er det eksisterende retningslinjer i virksomheten bør de oppdateres i tråd med åpenhetsloven. Det er viktig å kommunisere disse retningslinjene ikke bare eksternt, men internt. Da vil de ansatte føle seg mer inkludert i prosessen og stryke bedriftskulturen innad.

      Det er derfor viktig å starte prosessen så tidlig som mulig.

  • Siden informasjonsplikten allerede trer i kraft fra 1. juli 2022, er det viktig at virksomheten har et system for håndtering av henvendelser om informasjonen fra de som henvender seg om det. Ansvaret bør fordeles i henhold til behandling av forespørsler og svare på henvendelser. Fristen for svar er på tre uker.
  • I etablering- og kartleggingsfasen er det også viktig å ta hensyn til risikobildet som kan oppstå. Ved å lage en risikoanalyse kan virksomheten prioritere de områdene hvor risikoen er størst, og begynne med å utarbeide aktsomhetsvurdering og tiltak innenfor disse områdene.  

Vil du vite mer om åpenhetsloven? Les mer på forbrukertilsynets side her

 

Har du behov for rådgivning? Ta kontakt med oss her

Share