Hopp til hovedinnhold
Blogg
Møte med like mange kvinner og menn. En av kvinnene leder møtet.

Bedre kjønnsbalanse i norske styrer: Nå innføres 40% kravet

I desember 2023 vedtok Stortinget å innføre krav til kjønnsbalanse i en rekke norske styrer, som foreslått av Regjeringen i juni 2023. Loven innebærer at en rekke foretak over en viss størrelse må ha minst 40 % av hvert kjønn representert i styret. Norge er det første landet i verden som tar dette skrittet. Forslaget er utarbeidet i nært samarbeid med NHO og LO, og er en historisk enighet i trepartssamarbeidet

Hvorfor er kjønnsbalanse i styrer viktig?

Likestilling og mangfold i næringslivet kan skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, smartere beslutninger og økt verdiskaping. Skal vi lykkes med omstillingen må vi slippe alle gode krefter til. Mange jobber aktivt for å få bedre kjønnsbalansen i styrerommene, men utviklingen går dessverre alt for sakte. I aksjeselskaper er bare 20 prosent av styrerepresentantene kvinner. For 20 år siden var tallet 15 prosent. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med, og legger derfor fram krav til kjønnssammensetningen i norske styrer.

Hvem gjelder de nye kravene for?

Det skal være krav om representasjon av begge kjønn i styret i både aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, stiftelser, boligbyggelag og samvirkeforetak. I foretak med minst tre styremedlemmer skal det stilles krav til en maksimal andel av mellom 67 og 50 prosent av samme kjønn, som i praksis utgjør et 40 prosent krav. Det stilles egne krav til kjønnssammensetningen for varamedlemmer, og for styre- og varamedlemmer som velges av og blant de ansatte.

Reglene innføres allerede i 2024 og vil omfatte om lag 8 000 selskaper. I første omgang gjelder det selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028 og vil gjelde om lag 20 000 selskaper. I 2028 vil reglene inkludere selskaper med flere enn 30 ansatte og med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev 

Hva må selskapene gjøre for å oppfylle kravene?

Kravet vil innebære at flere foretak må gjøre endringer i styresammensetningen. Omfanget av dettet arbeidet vil variere mellom foretakene, for eksempel ut fra om de jevnlig gjennomgår styresammensetningen og endrer styret, hvilken kompetanse de har behov for, og hvordan nettverket deres er. Selskapene skal samtidig sørge for at søkere vurderes transparent og objektivt ut ifra deres meritter, uavhengig av kjønn.

Dersom selskapene ikke overholder de nye reglene, er de ikke et gyldig sammensatt styre, men det finnes unntak. Regjeringen har lyttet til tilbakemeldingene om at forslaget ikke bør omfatte de små selskapene. Det er også mulig å søke om unntak fra kravene dersom det foreligger særlige grunner.

Hva er fordelene med å ha et mangfoldig styre?

Et mangfoldig styre kan bidra til å øke selskapets konkurranseevne, lønnsomhet og omdømme. Forskning viser at selskaper med høyere andel kvinner i styret har bedre finansiell prestasjon, høyere innovasjonsevne, lavere risiko og bedre samfunnsansvar. Et mangfoldig styre kan også reflektere selskapets kunder, ansatte og interessenter bedre, og dermed forstå deres behov og preferanser bedre.

Når blir lovendringen innført?

Kravet skal i i løpet av 2024 innføres og det er fem trinn som skal gjennomføres: 

Første trinn: skal oppfylles senest 31.desember 2024. Innføring for foretak med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. 

Andre trinn: skal oppfylles senest 30.juni 2025. Inkluderer foretak med flere enn 50 ansatte, samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer og andelseiere, og stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål.

Tredje trinn: skal oppfylles senest 30.juni 2026. Inkluderer foretak med flere enn 30 ansatte.

Fjerde trinn: skal oppfylles senest 30.juni 2027. Inkluderer foretak med mer enn 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Femte trinn: skal oppfylles senest 30.juni 2028. Inkluderer foretak med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. 

Share