Hopp til hovedinnhold
Blogg

De tre dimensjonene i ESG - hva gjør vi for å oppfylle dem?

For å skape en bærekraftig utvikling på verdens basis må vi se til de tre dimensjonene innen ESG: Environmental/ klima og miljø, Social / sosiale forhold og Governance/ økonomi. Disse tre dimensjonene utgjør den avgjørende faktoren for om noe kan klassifiseres som bærekraftig. I Accountor er bærekraft en integrert del av vår virksomhet – bærekraft for oss handler om å ta ansvarlige valg for nå og for fremtiden. 

En kort innføring i hva ESG betyr

ESG er den engelske forkortelsen for “Enviromental, Social and Governance” som på norsk oversettes til miljømessige, sosiale og forretningsetiske/økonomiske forhold. ESG blir ofte omtalt som bærekraftighet i den forstand selskapets produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling. Rett og slett hvordan din virksomhet kan minimere faktorer som påvirket samfunnet og miljø på en negativ måte. Bedrifter som er gode på ESG har større sannsynlighet for å lykkes i fremtiden.  
 

Hva er de tre dimensjonene?  

 1. Environmental / klima og miljø  

Denne dimensjonen handler om å ta vare på naturen og klimaet, som kanskje er den vi hører mest om nå til dags. Vi ER helt avhengig av naturen og måten vi overforbruker ressursene våre har store konsekvenser (ikke bare for oss), men for vår verden. Men hvordan skal vi ta vare på naturen? Jo, blant annet å investere i fornybare ressurser som naturen kan gjenbruke. Vi som et rikt land må stå i bresjen i denne type utvikling, for å forhindre kampen om naturressursene.  

Så hva kan vi gjøre for å redusere dette? Det er faktisk ganske mye: 

 • Produsere ren energi – I mange land brenner de enda kull for å skape elektrisitet. Dette slipper ut MASSE CO2. I Norge er olje- og gassvirksomheten den nest største utslippsformen. Her bør vi se til fornybare ressurser som vannkraft, vindkraft og solkraft.  
 • Mer miljøvennlig transport – Selv om vi er en av verdens største kjøpere av elbiler er transport fortsatt en av kildene til klimagass utslipp i Norge. Vi må finne en måte å redusere transportbehovet og ta (mer) utslippsreduserende teknologi.  
 • Hugg mindre trær - De grønne kjempene hjelper oss med å fjerne CO2 fra lufta. De puster det inn og slipper ut oksygen. Det trenger vi mye av.    
 • Mer bærekraftig jordbruk og minske avfallsmengden – Av klimagassutslippet for jordbruk for 9% og avfall/avfallsforbrenning for 4.1%. Ved å bruke husdyrgjødsel til produksjon av biogass, påta oss et mer klimavennlig kosthold, kaste mindre mat og produserer varer som varer lengre har vi mulighet for å redusere dette.  
   
 1. Social / sosiale forhold 

Den sosiale biten av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker for et godt og rettferdig grunnlag til et anstendig liv. Vi mennesker er en del av del av naturen – like viktig som skog, vann, vind og sol. Vi er avhengig av at nye kloke hoder kan tenke nye tanker og innovere hverdagen vår.  Derfor er utdanning, likestilling, kulturelt mangfold, anstendig arbeid og et godt helsetilbud områder som berøres i denne dimensjonen (nettopp fordi det ofte leder til de kloke hodene).  

Sosiale forhold sier dermed noe om hvordan mennesker har det i et samfunn, men for at alle skal kunne bruke sine ressurser må menneskerettighetene oppfylles. Da er det mye større sjanse for å være en ressurs ikke bare for andre mennesker, men også for planeten. 
 

 1. Governance / forretningsetikk og økonomi 

Den siste dimensjonen handler om forretningsetikk og økonomi og  handler om å skape en bærekraftig utvikling som sikrer økonomisk trygghet og (grønn) vekst for alle.  

I en verden hvor det stadig er et økende gap mellom fattige og rike, kan det skape grobunn for konflikter og true den bærekraftige utviklingen. Derfor må vi som mennesker og næringer endre måten vi bruker ressursene på, fordele dem mer rettferdig og skape nye arbeidsplasser. Forbruk er spesielt aktuelt for oss i Norge. Skulle alle i verden hatt samme forbruk som oss, måtte vi hatt 2,7 jordkloder (!). Dette er selvfølgelig en utfordring vi ikke kan fikse på en dag, men for å skape grønn vekst må vi holde oss innenfor naturens tåleevner - “there is no planet B”.  
 

Hva gjør Accountor for en mer bærekraftig fremtid?  

Å jobbe på en bærekraftig måte er kjernen i vår virksomhet. Hos Accountor betyr bærekraft først og fremst konfidensialitet, ansvarlighet, sikker håndtering av informasjon, etisk drift og å sette våre medarbeidere først. Vi driver og utvikler vår virksomhet, betjener kundene våre, investerer og gir tilbake til lokalsamfunnene vi og våre kunder lever og jobber i, på en bærekraftig måte.   Her finner du vår bærekraftsrapport. 

 

"People First” - bærekraftig og motiverende virksomhet  

I Accountor forplikter vi oss til å tilby bærekraftig og motiverende ansettelsesforhold, og sikre kontinuerlig utvikling av våre ansatte gjennom “People First”. Å ha våre kolleger som vårt primære fokus tror vi vil engasjere, tiltrekke og ikke minst gjøre at vi beholder talentene vi får inn. Med dette i bakhånd har vi et godt grunnlag for å skape en bærekraftig og innovativ plattform for våre kunder og samfunnet.  

“Code of conduct” - ansvarlighet ovenfor våre kunder  

Accountor atferdskodeks (Code of Conduct) er en erklæring om våre ambisjoner om å være ansvarlig, pålitelig og etikk ovenfor partnere, kunder, ansatte, ledelsen og andre interessenter. Vi opererer med høye etiske standarder og forventer det samme av alle våre interessenter. Vi dekker blant annet emner som bestikkelse, korrupsjon og svindel i våre opplæringsmaterialer og retningslinjer og er bindende for alle våre operasjonsland.   

Gode lokalsamfunn på tvers av lokasjoner for kunder og ansatte  

I Norge har Accountor tilnærmet 70 avdelinger plasser over vårt langstrakte land. Dette betyr at våre kolleger ikke alltid er samlet (det samme gjelder for våre kunder). Derfor et det viktig at vi har god kommunikasjon på tvers av lokasjoner og ikke minst bidrar til verdiskaping i lokalsamfunnene. Det kan blant annet være i å sponse det lokale fotballaget, delta på messer, holde foredrag eller tilby våre kunder hjelp på andre lokasjoner enn der de er plassert. Vi har som mål å alltid være nære kunden, selv om vi er langt unna.  

Digitalisering og ansvarlig lagring av data  

Accountors produkter og tjenester skal redusere fortidens utslipp av papirbaserte systemer og følge opp kundens prosesser mot en digital arbeidshverdag. Dette oppnås gjennom tre nøkkelprosesser: 

 • Digitalisering av fakturaer i innkjøps- og inntektssykluser  
 • Digitalisering av HR-prosesser 
 • Digitalisering av arkivprosesser  

Slik effektiviserer vi prosessene og reduserer ressursene for å få jobben gjort.  

I tillegg, ved å fokusere på å beskytte og håndtere våre kunder data på en riktig og sikker måte, gjør vi det mulig gjennom “People First” initiativet å hjelpe gründere og selskaper med å oppfordre dem til å gjøre det samme.  

 

Share