Hopp til hovedinnhold
Blogg
Tax
Bensinstasjon

Drivstoffavgiften fjernes: innføring fra 1 januar 2023

Drivstoffprisene har økt kraftig gjennom 2022, og både husholdninger og bedrifter har opplevd hatt høye drivstoffpriser som en del av sine månedlige utfordringer. I dag kom pressemeldingen om at Regjeringen vedtar å fjerne avgiften. Ifølge vår finansminister, kan dette bidra til å gjøre hverdagen enklere for mange – spesielt for bygg- og anleggsbransjen. 

Økning av CO2-utgiftene  

Etter at økningen av CO2-utgiftene er medberegnet, vil det avgiftene reduseres med ca. 2,2 milliarder kroner. Det vil si at staten øke inntektene sine med ca. 1,26 milliarder kroner. Formålet er å redusere avgiftene som rammer “folk flest” og dette avgiftskuttet er en direkte følger av denne politikken.  

Avgiftslette på 1,95 milliarder kroner for avgiftsmaskiner  

For ikke-veigående maskiner er det ventet en avgiftslette på 1,95 milliarder kroner når avgiften for mineralolje fjernes. Samtidig er det viktig å huske på denne CO2-avgiften her også. Den bidrar med 390 milliarder kroner i statskassa. I tillegg innføres et nytt omsetningskrav for biodrivstoff til jordbruks- og anleggsbransjen, som er satt til 10 prosent. Regjeringen mener at klimaeffekten av avgiftsreduksjonene vil veies opp mot økt omsetning av biodrivstoff om erstatter fossilt drivstoff.  

Et minikutt?  

Ifølge NAF vil ikke dette gjøre en stor forskjell for “folk flest” som Regjeringen har bygget en del av dette formålet rundt. Selv håper de på at Regjeringen vil følge opp med flere tiltak rundt dette og følge nøyere med på hvordan drivstoff har påvirket økonomien til hvermannsen ved å oppfylle løftene presentert i Hurdalsplattformen. 

Vi får se hvor mye disse endringene utgjør med å dra ned drivstoffprisene når det innføres på nyåret.  

Share